Master Class - organisation/HR

  • Pris Medlemseksklusivt: Indeholdt i medlemskab
  • Varighed8. november 2016 kl. 8:30 – 12:00
  • Sted CfL

HRs rolle og funktion har længe været genstand for debat. Hvordan bidrager HR bedst til forretningen? Hvordan organiseres det perfekte partnerskab mellem forretning og HR? Hvordan bidrager HR til bundlinjen? Og mange andre diskussioner. Men hvad drøftes der i den enkelte virksomhed omkring HR? Hvilke overvejeler gør topledelsen sig om HRs rolle og bidrag? Og hvilke opgaver kan HR spille ind med for at virksomheden kan opnå sine strategiske mål? Vi kigger på, hvilke opgaver HR løser, og hvilke HR gerne ville løse for at afsøge, hvor HR bidrager bedst, og hvor der er overensstemmelse mellem HRs leverancer og virksomhedens behov.

CfL præsenterer en dugfrisk INDIKATOR™, der viser de aktuelle tendenser indenfor HR, HRs rolle og placering i den strategiske udvikling i virksomhederne, og karakteren af det arbejde, HR udfører.

Der vil være indlæg ved professor Allan Hansen fra CBS, som har fokus på fremtiden for Performance Management – og hvilke faktorer der oprigtigt motiverer medarbejdere og skaber engagement i organisationen. Vi drøfter, hvordan HR bedst spiller ind omkring Performance Management – hvilke opgaver ligger der i HR, i samspillet med Økonomi på området? Og hvordan understøttes ledelsen bedst i at anvende Performance Management til at skubbe indsatsen i den rigtige retning?

Derudover vil Carsten Frank, Director, People and Organisation i Novo Nordisk Diabetes API, fortælle om sine overvejelser og erfaringer med organisering og placering af HR i forretningen. Carsten vil dele sine erfaringer om, hvordan Novo arbejder aktivt på at gøre HR til en afgørende faktor i forretningen, og hvad der opstår af barrierer og udfordringer undervejs.

Der vil være lejlighed til at drøfte og erfaringsudveksle med de øvrige medlemmer af CfLs Community.

KLUBHUSMØDE™ afholdes på flere lokationer den 8. november 2016 hvor vi starter med let morgenmad og slutter med netværksfrokost:

  • CfL, Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København Ø, kl. 9.00 - 12.00
  • Blue Water Shipping, Trafikhavnskaj 9, 6701 Esbjerg, kl. 8.30 - 12.30 
  • Aalborg Kaserne, Gammel Høvej 34, 9400 Nørresundby, kl. 8.30 - 12.30 

Bemærk, vi transmitterer live fra København til de forskellige lokationer. Da vi livestreamer fra København og holder KLUBHUSMØDE™ lokalt ude hos medlemsvirksomheder, har din virksomhed mulighed for at være vært for et KLUBHUSMØDE™. Kontakt os for yderligere oplysninger herom. Et KLUBHUSMØDE™ er en Master Class, hvor data fra CfL understøttes af aktuel forskning og en åben ærlig case.

Kom, og find ud af hvad andre ledere gør på dette tema, som CfLs Forum for Værdiskabelse har defineret som afgørende under de gældende markedsvilkår.

Max. antal deltagere på vores KLUBHUSMØDE™ 
Vi oplever stor tilslutning til vores KLUBHUSMØDE™, og opfordrer derfor til hurtig tilmelding hvis du vil sikre dig en plads. I København optages max. 200 deltagere da det sikrer det bedste udbytte for de fremmødte. Max. antal deltagere på øvrige afholdelsessteder varierer fra gang til gang.

Tilmeld dig arrangementet ved at udfylde nedenstående.