KLUBHUSMØDE™ - en Master Class om udvikling af ledelsestalenter

  • Pris Medlemseksklusivt: Indeholdt i medlemsskab
  • Varighed16. juni 2015 kl. 9:00 – 12:00
  • Sted CfL

Vores KLUBHUSMØDE™ afholdes både i København, udlandet og rundt om i Danmark. Vi livestreamer fra København og holder KLUBHUSMØDE™ lokalt ude hos medlemsvirksomheder, hvor medlemmer samles om KLUBHUSMØDE™. Kontakt os, hvis du kan og vil være vært for et KLUBHUSMØDE™. Når du tilmelder dig et KLUBHUSMØDE™ bliver du  bedt om i menuen at vælge, hvor du ønsker at deltage.

På alle vores Master Classes byder vi altid velkommen med den nyeste forskning og en dugfrisk INDIKATOR™ samt en aktuel case fra en af vores medlemsvirksomheder.

Denne gang vil vi sammen perspektivere og debattere udfordringer og dilemmaer omkring udvikling og rekruttering af ledere og ledertalenter. Er udvikling af ledertalenter og ledere struktureret og bundet op på strategien eller er den mere pragmatisk og styret af andre hensyn? Det koster, hver gang en leder forlader en virksomhed, og det tager tid, når en ny træder ind. Men det giver også ny energi og indsigt. Derfor er vi sammen nysgerrige på, i hvor høj grad og hvordan virksomhederne finder den rette balance mellem ekstern rekruttering og udvikling af egne ledere.

Formiddagens program:

  • Vært ved mødet er virksomhedsrådgiver Karsten Bonde fra CfL, som præsenterer CfLs dugfriske INDIKATOR™ om udvikling af ledelsestalenter.
  • Den aktuelle case vil blive leveret af ledelses- og udviklingskonsulent hos Region Hovedstaden, Iben Munck Adamsen, der vil fortælle om hvordan de arbejder med udvikling af ledelsestalenter og mobilitet blandt lederne på tværs af organisationen.
  • Forskeren vil denne gang være Pia Bramming, Lektor, Ph.d. ved DPU, Aarhus Universitet. ”Make or buy”? På KLUBHUSMØDE™ vil Pia, med udgangspunkt i den seneste Indikator, tale om kompetenceudvikling, talent og skabelse af resultater i lyset af udviklingen i det moderne arbejdsliv. Dilemmaer mellem selv at udvikle egne ledertalenter overfor at rekruttere sig til nye lederkompetencer. Pia vil i den forbindelse komme ind på, at den måde vi tænker og organiserer udvikling – organisatorisk såvel som menneskelig – er spændt ud mellem standardiserende systemer og målinger, og potentialer, udviklingsmuligheder og forandring.

Der vil desuden være rig lejlighed til at erfaringsudveksle undervejs.

Tilmeld dig arrangementet ved at udfylde nedenstående.