HR-juraKonference 2016

Temaet for konferencen bliver i år persondata og den kommende EU-forordning.

Konferencen afholdes i samarbejde med advokatfirmaerne Norrbom Vinding og Labora Legal.

 • Pris Medlemmer: 3.500 kr. (ex. moms) / Andre: 3.995 kr. (ex. moms)
 • Varighed23. november 2016 kl. 9:00 – 17:00
 • Sted CfL

Formålet med konferencen er at klæde deltagerne på til at gå i gang med og understøtte processen med at få styr på behandlingen af data og sikre, at virksomheden overholder både de nuværende, men ikke mindst de kommende regler i Persondataforordningen.

Formiddagen indledes af professor Jens Kristiansen, Københavns Universitet – hvilke HR-juridiske overvejelser kan man gøre sig på baggrund af den kommende forordning?

Resten af formiddagen er afsat til at drøfte de grundlæggende regler og begreber, de nødvendige pejlemærker i processen med at få styr på virksomhedens medarbejderdata og de generelle temaer i HR’s håndtering af data.

Efter frokost går vi mere praktisk til værks. Eftermiddagen indledes med to workshops, hvor vi dykker ned i to udvalgte temaer – rekrutteringssituationen og virksomhedens overvågning og kontrol af medarbejdere. Alle deltagerne får mulighed for at deltage i begge workshops.

Dagen afsluttes med det gode eksempel – hør TDC fortælle om, hvordan man i praksis har tilrettelagt processen med at sikre, at virksomhedens mange medarbejderdata behandles korrekt.

Indlægsholdere for Norrbom Vinding og Labora Legal er advokat Jens Harkov Hansen og advokat Catrine Søndergaard Byrne.

Som deltager på konferencen får du efterfølgende mulighed for at mødes med indlægsholderne Catrine og Jens, når vi afholder opfølgende spørgetime den 19. december 2016 i København. Her kan du få svar på de spørgsmål, du måske ikke fik besvaret på konferencen. Nærmere oplysninger om denne mulighed får du i forbindelse med konferencen.

Deltagere på Aktuel HR-jura får 25% rabat på konferencen.

Program for dagen

Kl.  
09.00 Velkommen til konferencen - formål, program og forventet udbytte for deltagerne.
09.10 Persondata i en HR-juridisk sammenhæng - hvilke elementer i forordningen har særlig betydning, og hvilke rammer giver den for en nærmere regulering af det ansættelsesretlige område?
Indlæg ved professor Jens Kristiansen, Københavns Universitet
09.55 Regelgrundlaget og de grundlæggende persondataretlige begreber.
10.20 Pause
10.30 Hvad er det, HR skal have styr på?
 
 • Hvilke medarbejderdata behandler virksomheden?
 • Hvem behandler dataene - internt og eksternt?
 • Procedurer og retningslinjer - hvordan flyder dataene til, fra og inden for virksomheden?
 • Forankring og implementering i organisationen - i ledelsen, i HR og hos de relevante medarbejdere?
 • IT-sikkerhed.
 • Beredskab - hvem gør hvad, hvis noget går galt i håndteringen af data?
11.15 Ansættelsen fra start til slut - de grundlæggende HR-temaer i forhold til persondata.
 
 • Ved ansættelsen.
 • Under ansættelsen.
 • Ved og efter fratrædelse.
12.15 Frokost
13.00 Workshops
  A. Rekruttering - indsamling af data, referencer, test og dokumenthåndtering.
  B. Overvågning og kontrol - e-mail, internet, GPS-overvågning m.v.
14.10 Workshops
  B. Overvågning og kontrol - e-mail, internet, GPS-overvågning m.v.
  A. Rekruttering - indsamling af data, referencer, test og dokumenthåndtering.
15.15 Pause
15.30 Persondata i praksis - hvordan har TDC tilrettelagt processen omkring virksomhedens behandling af medarbejderdata?
Indlæg ved advokat Line Budtz Pedersen, TDC
16.30 Afslutning på konferencen