CfLs 8 HR-juridiske råd til ledere

HR-juraen er kun ét værktøj blandt mange, men kendskab til de basale regler er af afgørende betydning for evnen til at definere eget ledelsesrum.

På den baggrund har CfL opstillet 8 HR-juridiske råd.

Brug ledelsesretten og påtag dig ledelsespligten

Ledelsesretten forpligter – både til at lede og fordele arbejdet, men også til at tage de ubehagelige beslutninger, tackle den vanskelige medarbejder og til at gå ind i konflikterne.

Kend din HR-jura

Detaljerne kan overlades til HR, men skaf dig et grundlæggende kendskab til reglerne om ferie, barsel, afskedigelse osv.

Vær bevidst om de forbudte kriterier

Forbuddet mod forskelsbehandling skal du have på rygraden. Køn, graviditet og alder er eksempler på forhold, der ikke må lægges vægt på – hverken ved rekruttering, under ansættelsen eller i en afskedigelsessituation.

Søg dialogen

Mange af de konflikter, der i værste fald kan ende med, at samarbejdet må ophøre, får lov at udvikle sig, fordi lederen ikke opsøger den nødvendige dialog. Lyt til medarbejderen, fjern misforståelser og afstem forventningerne så tidligt som muligt. Og vær ikke bange for at stille krav – både til performance og til adfærd på arbejdspladsen.

Tag konflikten om nødvendigt

Ingen leder undgår konflikter. Det kan være, når en medarbejder har for stort fravær, ikke performer eller har samarbejdsproblemer. Definer dit ledelsesrum i forhold til HR-juraen og virksomhedens politikker og tag konflikten i tide.

Kend betydningen af advarsler

At give en advarsel kan føles uforeneligt med det almindelige daglige samarbejde, men er ofte et nødvendigt skridt for at medarbejderen indser, hvor den pågældende ikke lever op til de krav, der stilles. Eller i værste fald en forudsætning for, at ansættelsesforholdet kan bringes til ophør uden et retsligt efterspil. Brug advarslen om nødvendigt og husk at følge op.

Håndter sygefravær

Din rolle i forbindelse med sygefravær er af afgørende betydning – både ved det drypvise fravær og ved længerevarende sygdom. Følg op på fraværet, tag dialogen med medarbejderen og husk at underrette HR-funktionen.

Søg rådgivning

Fodfejl kan koste dyrt – både ledelsesmæssigt og økonomisk. Sørg for at få den nødvendige sparring i tide – fra en kollega, fra HR-funktionen eller fra en ekstern rådgiver.

Kurser

CfLs tilbud til ledere omfatter både åbne kurser i grundlæggende HR-jura og virksomhedstilpassede forløb, der kan skræddersyes til en bestemt ledergruppe. Kontakt HR Jura for nærmere oplysninger på tlf. 70 23 00 22 eller på hr-jura@cfl.dk.