Ledelsesret og ledelsespligt

- hvorfor er HR-juraen så vigtig?

Medarbejderen har været ansat i virksomheden i mange år og er gennem en lang periode blevet flyttet rundt fra afdeling til afdeling, fordi samarbejdet med kollegerne ikke fungerer. Medarbejderen er opfarende og holder sig uden for fællesskabet på arbejdspladsen. Konflikten kulminerer i et voldsomt sammenstød med en kollega, og ledelsen ser ingen andre muligheder end at afskedige den pågældende.

Efterfølgende modtager virksomheden et krav på 6 måneders godtgørelse for usaglig afskedigelse samt 3 måneders fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2a og må i gennem et langvarigt forhandlingsforløb med medarbejderens fagforening, før sagen kan forliges.

Situationen er klassisk og får lov at udvikle sig, fordi ingen af de ledere, den pågældende har haft, har taget konflikten og indskærpet forventningerne til samarbejdet. Eller i sidste instans givet den advarsel, som var nødvendig for, at medarbejderen indså, at situationen var alvorlig, og ændrede adfærd, eller for at ansættelsesforholdet kunne have været bragt til ophør uden et retsligt efterspil.

Danske ledere kan blive langt bedre til at påtage sig ledelsespligten – både i konfliktfyldte situationer som denne med samarbejdsproblemer, dårlig performance eller måske for stort fravær, men også i den daglige ledelse af medarbejderne.

En forudsætning herfor er imidlertid, at lederen har både en grundlæggende forståelse af ledelsesretten, og hvad den indebærer, og et basalt kendskab til de HR-juridiske regler, som er afgørende for evnen til at definere eget ledelsesrum.

Ikke i detaljer, for de bør overlades til HR, men tilstrækkelig viden om de juridiske rammer for ansættelsesforholdet til at håndtere de almindelige ledelsesopgaver. Hvad er de forbudte kriterier, når der skal ansættes, fastsættes lønpolitik eller afskediges? Hvem bestemmer, hvornår medarbejderen holder ferie eller arbejder hjemme? Og er det i orden at læse e-mails fra kunder, når medarbejderen er sygemeldt?

Manglende viden kan koste dyrt – både ledelsesmæssigt og økonomisk – og fører ofte til, at HR-funktionen må bruge unødige ressourcer på brandslukning for at undgå optrapning af konflikter eller retslige efterspil.

Som en nyskabelse afholder CfL i 2012 to åbne kurser i HR-jura for ledere. Vi tilbyder også interne, tilpassede forløb eksempelvis for virksomhedens samlede ledergruppe eller nyudnævnte ledere.

For yderligere information kontakt venligst HR Jura på telefon 70 23 00 22 eller på hr-jura@cfl.dk.

Du kan også læse mere om de 8 HR-juridiske råd til ledere her.