Ledernetværk er strategisk vigtige

Det er guld værd at have et godt og fortroligt ledernetværk, lyder det samstemmende fra Deloittes danske HR-direktør og en af deres HR-konsulenter, for netværk kan være med til, at virksomheder når i mål med strategien.

Hos Danmarks største revisions- og rådgivningsvirksomhed Deloitte anses det for forretningskritisk, at ledere og medarbejdere indgår i forskellige netværk og forstår at skabe gode relationer. Ikke sådan at forstå, at netværkene skal bruges til at sælge Deloittes ydelser, understreger virksomhedens HR-direktør Kirsten Torp.

”Relationerne i netværk kan bruges til at vise, hvem vi er, og hvad vi står for, samt hvad vi kan bidrage med,” siger HR-direktøren. Men netværk kan også bruges til meget andet.

Mange typer netværk

Med over 2400 ansatte i Danmark er Deloittes ledere og medarbejdere engagerede i mange typer netværk. Det gælder bl.a. CfLs ledernetværk og en række faglige netværk. Facebook og LinkedIn indgår som et accepteret sted at netværke, ligesom interne netværk er naturlige i den store virksomhed.

Formålet med at netværke har HR-direktør Kirsten Torp formuleret meget klart. Netværk skal bruges til at...

  • Få ny viden og kendskab til best practice
  • Løse opgaver hurtigere og i en bedre kvalitet
  • Rekruttere nye medarbejdere
  • Udvikle ledere og medarbejdere
  • Få inspiration, sparring og ny energi
  • Få forretningsmæssig indsigt i forskellige virksomheder og brancher
  • Skabe relationer

At vokse med sit netværk

"Netværk benyttes både til at udvikle sig selv og sine leverancer, men det er også et sted at brande sig i forhold til andre virksomheder og potentielle kunder. Netværk er et sted, hvor man kan vokse med de øvrige deltagere, hvor du måske starter som ung eller yngre medarbejder. Og når man så når min alder, så sidder ens netværkskontakter måske i vigtige besluttende positioner,” siger Kirsten Torp, der har været medlem af CfLs Kreds 4 ledernetværk i omkring 10 år. I de år har hun siddet som HR-chef i fire store virksomheder. Hun kom til Deloitte i januar i år.

Inspiration udefra

Kirsten Torp var i maj på den årlige rejse med netværkskollegerne i CfLs ledernetværk. Denne gang gik turen til Stockholm, hvor de besøgte SAS hovedkvarter og mødtes med selskabets Vice-President inden for Brand, Marketing og Eurobonus samt dets koncern HR-direktør. Her fik de indblik i, hvilke udfordringer de har, og hvilke løsninger de har valgt på udfordringerne. Dagen efter var de hos Phillips for bl.a. at høre om elektronikgigantens konkurrencemæssige udfordringer, og hvad de betyder på HR-fronten. Tidligere har de bl.a. også besøgt bilfabrikker, medicinalproducenter og IT-virksomheder på deres årlige flerdages arrangement.

Personlig investering i netværk

Til den årlige rejse anvender Kirsten Torp to arbejdsdage og en privat dag for at tilgodese et meget væsentligt element – de personlige kontakter, som hun nu på tiende år har glæde af i sit arbejde. Deltagernes investering i den årlige rejse og de meget nære kontakter har betydet meget for det store udbytte, netværket giver deltagerne.

”Vi er ude og blive inspireret, men vi er også sammen i tre dage i træk, hvor vi ud over forretningsmøderne også har tid til at være sammen uformelt. Det gør, at vi har lært hinanden rigtig godt at kende og har fået stor tillid til hinanden. Derfor kan vi bruge hinanden meget mere, end netværk måske plejer at gøre. Netværket består af en række interessante og succesfulde virksomheder og HR chefer, som har en stor fælles interesse i hinanden og i at lære af hinanden,” fortæller hun.

Ikke nok med visitkort

Brug af netværk er noget, som kan trænes. Det kræver en helt anden tilgang, hvis man ønsker at udvikle stærke relationer i sit netværk, end hvis man blot har brug for en kontakt eller en reference.

”Det er jo ikke nok bare at smide sit visitkort og tro, at man så har overbevist nogen om at have tillid til én. Du kan måske bruge det til at sælge børster. I Deloitte ønsker vi at skabe dybe og langvarige relationer gennem netværk – netværk er ikke en salgskanal. Vi ønsker at brande os og lægge grunden til en troværdighed, der gør, at vores kunder og potentielle kunder er overbeviste om, at vi kan hjælpe dem med at videreudvikle deres forretning og løse deres forretningsmæssige problemstillinger. Det kræver tillid, langvarige relationer og et commitment over for hinanden. Det er fundamentet i alt, hvad vi gør, og den måde vi driver forretning på,” siger Kirsten Torp.

Bruger netværket hyppigt

I Deloittes afdeling HR Legal sidder HR-konsulent Jeanette Møller og arbejder med personalejuridisk sparring og rådgivning for interne kunder, personalepolitikker, sundhed og trivsel. Hun er medlem af CfLs Kreds 36 netværk:

”Kirsten Torp og jeg får grundlæggende det samme ud af at være i netværk. Vi deler både viden og erfaringer om best practise, så vi kommer hjem og er bedre klædt på til det, vi sidder med i det daglige. Især deltagerne fra de mindre virksomheder bruger netværket hyppigt, fordi de ikke har de samme muligheder for at sparre med andre i deres virksomhed,” siger Jeanette Møller, der understreger, at både hun og Deloitte får noget ud af at netværke.

En bedre medarbejder

”Jeg er sikker på, at det gør mig til en bedre medarbejder at være i netværk. Jeg får en masse inspiration og indsigt i andre brancher, og jeg får også mulighed for at se mine daglige opgaver fra nogle andre vinkler. Alle mennesker har godt af at komme ud og blive luftet en gang imellem, og et godt netværk er både fagligt og socialt. Der kommer til at mangle en vigtig dimension, hvis det kun handler om det ene.”

”Jeg har oplevet folk, der har haft store udfordringer i deres job, som de i al fortrolighed i netværket har kunnet åbne op for.  Udfordringer af forretningsmæssig eller personlig karakter, der ikke ville være åbnet op for, hvis der kun var tale om et rent fagligt netværk. Og med sådan en åbenhed bliver fortroligheden og udbyttet af netværket bare større”, siger HR-konsulent Jeanette Møller.