Der er ingen forretningsudvikling uden HR.

Er du som HR-professionel bevidst om, hvordan de HR-opgaver, du udfører, bidrager til forretningens drift og bundlinje?

CfLs HR Pipeline tager udgangspunkt i fire HR-roller; den strategiske partner, forandringsagenten, medarbejderudvikleren og den administrative. 

HRs rollerHRs roller

I det følgende kan du læse om rollerne, hvilke opgaver der ligger i de forskellige roller, og CfLs bud på, hvordan du kan styrke din position i den rolle, du har nu eller den, du gerne vil have i fremtiden. I CfLs HR Pipeline finder du også redskaber og værktøjer, du kan anvende i dit arbejde, hvad enten der er tale om rekruttering, talentudvikling, MUS eller HR-jura.

Kontakt os meget gerne for sparring og rådgivning om din kompetenceudvikling, eller fordyb dig i vores udbud af kurser og programmer til HR-professionelle på alle niveauer.

En bred palet

HR Pipeline

Find dig selv i CfLs HR Pipeline nedenfor

HR som strategisk partner

Den HR strategisk partner er bindeleddet mellem forretningen og HR og ledelsens nærmeste HR- rådgiver, når det drejer sig om, hvor og hvordan, HR-værktøjerne skal bruges i en given forretningsmæssig situation. Her designes HR-funktionen, og opgaverne prioriteres, så de understøtter forretningsstrategien. Her fastlægges virksomheden fælles identitet og kultur, værdier, forandringskapacitet og ledelseskvalitet. Og her fastlægges de strategiske pejlemærker i sammensætningen af fremtidens arbejdsstyrke, både i antal, kompetencer, roller og ansvar.

HR Strategisk ledelse er målrettet den strategiske partner. Kurset kan kombineres med HR Business Partneren og et HR Management Certificate. Eller Strategisk lederskab, der bringer deltagerne ind i det strategiske lederskab.

HR som forandringsagent

Forandringsagenten faciliterer ofte processerne i forbindelse med strategien.  Det kan være organisations- og lederudviklingsprojekter, kulturforandringsprocesser eller ledelsesstøtte, der har til formål at bringe organisationen frem mod de strategiske mål. Forandringsagenten kan være projektleder, facilitator eller proceskonsulent. Denne rolle kan også være sparringspartner og coach for lederne, og vil også have ansvaret for udvikling af nye HR-processer og skabeloner, som fx talentudvikling, MUS, strategisk rekruttering og selvevalueringer.

Forandringsagenten vil, afhængig af uddannelse og erfaring, få et stort udbytte af HR Proceskonsulenten i kombination med et eller flere af CfLs internationale og validerede ledelsesredskaber og Design jeres Leadership Pipeline, Hvad er HR værd?, Konflikthåndtering, Den vanskelige samtale samt Rekruttering og jobinterview. I de situationer, hvor forandringsagenten har en HR Business Partner-rolle, kan HR Business Partneren alene eller i kombination med HR Proceskonsulenten og et HR Partner Certificate være en rigtig løsning.

HR udvikler medarbejderne

Medarbejderudvikleren, der ofte også er redaktør af personalehåndbogen, er lige som den administrative ekspert dybt engageret i medarbejdernes livscirkel fra ansættelse over udvikling til fratrædelse. De vil typisk have en finger med i spillet, når der rekrutteres, forhandles løn, planlægges udviklingssamtaler eller gennemføres tilfredshedsundersøgelser. Medarbejderudvikleren kan også stå for intern uddannelse og fungerer som projektleder, konsulent og tovholder på udviklingsopgaver. Nogle HR-professionelle i denne rolle er vokset op gennem organisationen fra administrativ ekspert til at få tag i den mere relationelle del af HR-funktionen. Andre kommer ’udefra’ fra forretningen eller med en baggrund indenfor det erhvervspsykologiske.

CfLs kurser HR Konsulenten og HR Proceskonsulenten er designet til denne rolle. Valget afhænger af de konkrete omstændigheder. Fx om jobbet er fokuseret på drift eller også indeholder udviklingsorienterede elementer. Her kunne HR-jura, Konflikthåndtering, Den vanskelige samtale samt Rekruttering og jobinterview være relevante bud evt. i kombination med et eller flere af CfLs internationale og validerede ledelsesredskaber.

Hvem har styr på HR-processerne?

Den administrative ekspert, der primært holder orden i maskinrummet, strukturerer og leder HR-processerne omkring rekruttering og udvælgelse, løn, forsikring, udvikling, alle former for omplaceringer og fratrædelser. I denne rolle har man fingeren på pulsen og en udpræget evne til at gå i dybden med både indhold og proces. Denne rolle kan også håndtere det praktiske, når det gælder kursusaktivitet og eksterne leverandører på HR-opgaver af forskellig art.

Er du ny eller næsten ny i denne rolle vil CfLs kursus, HR Service, være det rigtige sted at begynde. HR-jura, Konflikthåndtering, Den vanskelige samtale samt Rekruttering og jobinterview kunne også være relevante bud. For de mere garvede administrative eksperter kan HR Konsulenten også være det oplagte valg.