At have en Leadership Pipeline og tænke samtidige aktiviteter og en rød tråd ind i sin ledelsesudvikling er afgørende, hvis I ønsker en velfungerende og produktiv virksomhed.

Hvis I løfter ledelseskvaliteten på de forskellige niveauer i jeres virksomhed gennem en Leadership Pipeline, hvor I har gjort det klokkeklart, hvad der er vigtigt at kunne som leder på et niveau, og hvad der forventes, sikrer I jer følgende fordele:

  • At ledelsesudviklingen hænger sammen med virksomhedens strategi
  • En rød tråd og et fælles sprog i form af metoder og tilgang til lederrollen
  • Et løft af ledelseskvaliteten på forskellige niveauer i virksomheden ved hjælp af sammenhængende og samtidige initiativer
  • Succes i ledernes rolleskift, hvad enten det er op i organisationen eller på tværs af organisationen
  • At fokus i ledelsesudviklingen ikke kun er på individets udbytte, men i lige så høj grad på virksomhedens udbytte

Udbytte

På kurset får du en grundig indføring i Leadership Pipeline-filosofien, og du får indblik i, hvordan du fra HR kan udvikle jeres ledelseskvalitet ved at implementere en Leadership Pipeline.

Vi giver dig en proces til at arbejde med jeres egen Leadership Pipeline og viser dig, hvordan du helt konkret kommer videre med at designe en Leadership Pipeline og får den implementeret i din organisation. Herunder:

  • Et overblik over jeres ledelsessystem med identifikation af niveauer og roller
  • Hvad der typisk kræves af ledere på hvert ledelsesniveau, og hvilke spørgsmål du skal stille for at få jeres særkende frem i jeres Leadership Pipeline
  • Identificerer hvilke færdigheder, dilemmaer og faldgruber, der kendetegner hvert ledelsesniveau
  • Får indsigt i, hvad der skal til for at begå succesfulde transitioner mellem lederniveauer

Endvidere giver vi dig mulighed for at lære at bruge CfLs Leadership Pipeline app, så du kan arbejde med forståelsen af ledelsesdilemmaer på hvert ledelsesniveau i jeres organisation. Og sidst, men ikke mindst får du et par eksempler på kursusindhold og -forløb, som understøtter den nødvendige kompetenceudvikling på hvert ledelsesniveau.

Indhold

Kurset er designet sådan, at du starter processen og laver strukturen for det videre arbejde med implementeringen af en Leadership Pipeline i din organisation.

Deltagere

Kurset er for HR-professionelle.

Bemærk at kurset også afholdes i København. Læs mere her.