Samspillet mellem direktion og bestyrelse 

Samspillet mellem direktion og bestyrelse skal sikre, at virksomhedens fulde potentiale udfoldes og udnyttes. Det handler om at forstå og udfordre det strategiske handlerum og sikre en optimal arbejdsdeling mellem bestyrelse og direktion. Det er en krævende opgave, der stiller store krav til både direktions- og bestyrelsesmedlemmer og ikke mindst til samspillet imellem dem.

Dilemmaer i samarbejdet mellem topleder og bestyrelse

Samspillet mellem direktion og bestyrelse er dilemmafyldt. Én ting er lovgivning og retningslinjer, noget andet er praksis, hvor der kan opstå dilemmaer. Hvordan er den ideelle rolle- og arbejdsdeling? Hvad er årsrytmen i samspillet? Hvad er kutyme og hvad gør andre? Dette er nogle af de temaer, vi kommer rundt om, når vi indbyder bestyrelses- og direktionsmedlemmer til en dag med opdatering og erfaringsudveksling om samspillet.

dilemmamatrix

Udbytte af styrket samspil mellem topleder og bestyrelse

Dagen giver mulighed for at få afklaring om roller, relationer og samspil. Vi drøfter og erfaringsudveksler om dilemmaer og opgaver, der gør sig gældende i bestyrelsen, og vi tager en status på den sidste nye lovgivning.

Undervisere

Styrket samspil mellem topleder og bestyrelse faciliteres af virksomhedsrådgiver Ricci Carlsson, CfL. Ricci Carlsson har mangeårig erfaring med rådgivning om bestyrelsesarbejde.

Den meget anerkendte Professor, Lars Bo Langsted, Århus Universitet rammesætter det formelle og juridiske ansvar samt bestyrelsens kontrol- og ledelsesfunktion.

Ricci Carlsson vil give oplæg om det kontekst- og situationsbestemte samspil samt rollefordelingen i det daglige arbejde, herunder de iboende dilemmaer. Hun vil desuden komme med bud på det effektive samspil mellem bestyrelse og direktion samt give konkrete eksempler på årshjul, økonomi, HR mv., herunder forventningsafstemning, arbejdsgrundlag og succeskriterier samt dagsordener med indhold, anvendelse og forberedelse.
Alt sammen vil foregå i et mix mellem oplæg og høj grad af erfaringsudveksling.

Dagen afsluttes med netværksmiddag.

Deltagere på forløbet

Bestyrelsesmedlemmer og direktionsmedlemmer, som refererer til bestyrelsen.

Forløbet indgår i CfL Executive Business Master

Kursusmaterialer