Et udviklingsorienteret kursus
Et udviklingsorienteret kursus, der er målrettet  nye og mindre erfarne bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at få indsigt i, hvilket konkret bestyrelsesansvar de har, og hvordan de kan varetage det ansvar samtidig med, at de reelt er værdiskabende for virksomheden.

Det effektive bestyrelsesarbejde
Med det effektive bestyrelsesarbejde får du bl.a.:

  • Indsigt i hvordan bestyrelsen kan arbejde strategisk med kontrolopgaverne
  • Indsigt i hvordan bestyrelsen kan gøre mere i sit arbejde end varetage kontrolopgaver
  • Opdateret din værktøjskasse for alle skal-opgaverne og koblet dem til bestyrelsens strategiske ledelse
  • En unik kobling mellem teori og praksis
  • Et værdifuldt netværk med ligesindede

2-dages-internat

Et fokuseret kursus på 2-dages internat
Kernen i det effektive bestyrelsesarbejde er deltagernes ambition om at skabe værdi for virksomheden gennem et aktivt bestyrelsearbejde, der bidrager til strategisk sparring og inspiration for direktionen. Du får bl.a. indsigt i, hvordan f.eks. en forretningsorden kan blive et levende værktøj. 
Gennemgående er fokus, hvordan kontrolopgaverne og de almindelige måder vi plejer at gøre, kan ændres gennem enkle tiltag. Således får du hele tiden koblet kontrolopgaverne og strategisk ledelsesopgaverne til gavn for virksomhedens konkurrencekraft.