Et udviklingsorienteret kursus til dig
Et udviklingsorienteret kursus for dig, der sidder i en politisk udpeget bestyrelse og ønsker at få indsigt i, hvordan bestyrelser med politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer skal varetage et selskabsretligt bestyrelsesansvar. Herunder hvordan det kan styrke bestyrelsesarbejdet og dermed virksomheden, at der er politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen.

Det politiske bestyrelsesarbejde
Med det politiske bestyrelsesarbejde får du bl.a.:

  • Indsigt i hvordan du som politisk udpeget skaber værdi for en virksomhed
  • Indsigt i hvordan du kan forene at være politisk udpeget med det at være fuldt medlem af en selskabsbestyrelse
  • Værktøjer til at skabe dig et overblik over de mange interesser og hensyn, du skal håndtere
  • En unik kobling mellem teori og praksis
  • Et værdifuldt netværk med ligesindede

2-dages-internat

Et fokuseret kursus på 2-dages internat
Kernen i det politiske bestyrelsesarbejde er deltagernes ambition om at skabe værdi for virksomheden og aktivt bidrage som bestyrelsesmedlem for selskabet.
Gennemgående er fokus på, balancen mellem politisk udpeget og selskabsbestyrelsesarbejde. Hvordan kan du som politisk udpeget bruge den styrke, det er for virksomheden, at du er politisk udpeget. Hvad betyder det for f.eks. habilitet og tavshedspligt, at du er politisk udpeget?