Strategiudviklingsforløb

Strategisk arbejde handler om at skabe klarhed over og fælles forståelse for virksomhedens aktuelle situation – at vurdere og beslutte fremtidige strategiske tilvalg og fravalg, med tilhørende prioriterede indsatsområder samt at sikre ledelsesmæssig eksekvering og implementering.

Evnen til at arbejde systematisk og struktureret med strategi er en afgørende faktor for virksomheders evne til at sikre den fremtidige værdiskabelse og eksistensberettigelse – herunder at kunne vurdere, beslutte og realisere sine fremtidige målsætninger og udnytte potentiale i en verden under konstant forandring. Det kan være enten blot at blive inspireret, få en fælles referenceramme, få dybere indsigt i modeller/værktøjer eller behov for facilitering af en hel eller delvis strategiproces, hvor CfL samtidigt udfordrer og rådgiver ledelsen.

Proceselementer i løsning

Der er typisk følgende faser i det strategiske arbejde, hvor CfL kan være involveret helt eller delvist – afhængigt af virksomhedens behov:

  • Afklaring af rammerne for det strategiske arbejde og overordnet design af strategiprocessen.           
  • Analyse af det strategiske fundament ud fra en helhedsforståelse – herunder både et omverdensperspektiv og internt perspektiv – med henblik på at vurdere og skabe fælles forståelse af virksomhedens aktuelle situation og styrker, svagheder, muligheder og trusler.
  • Udvikling af strategien skal sikre klarhed af, hvorledes virksomheden skal udvikle sig indenfor det tidsperspektiv, der vurderes relevant. Afhængigt af virksomhedens karakteristika og omverdensrelationer vil der typisk blive arbejdet med både trends, strategiske usikkerheder og mulige fremtidsscenarier samt vurdering af forretningsmodeller. Dette skal sikre fokus på hvorledes virksomheden fremadrettet vil fokusere sin indsats – herunder specielt fokus på virksomhedens værdiskabelse overfor sine kunder, og hvilke strategiske indsatsområder og prioriteringer dette forventeligt vil kræve. 
  • Implementering, der skal sikre, at de besluttede strategiske indsatser også i praksis kommer til at ske. Dette gøres gennem en struktureret og synlig planlægning med henblik på at skabe organisatorisk forståelse, commitment og handlekraft. Afhængigt af strategiens elementer og konsekvenser vil forandringsledelse og holdningsmobilisering være vigtige områder at fokusere på.
  • Beredskab og gearing skal sikre det løbende fokus på, at de strategiske indsatsområder gennemføres og ikke mindst justeres/ændres afhængigt af, om de strategiske forudsætninger fortsat er gældende, eller om der er sket forandringer af en karakter, der kræver ledelsesmæssige beslutninger.