Strategisk Ledelse gør en organisation i stand til at samle sig om et mål og fokusere på de værdiskabende aktiviteter.

NYHED: CfL har indgået partnerskab med Dr. Don Sull om SIMPLE RULES som metode. På denne side kan du læse mere om SIMPLE RULES. Den 10. juni 2015 afholdt Dr. Don Sull et foredrag om SIMPLE RULES som vejen til konkurrencemæssige fordele, ved en toplederevent med fulde huse i både Aarhus og København.

I den anledning giver vi dig kvit og frit adgang til en artikel, hvor Direktionen i CfL udtaler sig om, at kompleksitet skal imødekommes ved at tilføre ledelse. Download artiklen her 

Du kan uden beregning bestille Dr. Don Sulls foredrag om SIMPLE RULES ved at udfylde formularen til højre.

Ud over rådgivning om strategisk ledelse, tilbyder CfL lederudviklingsprogrammer med fokus på strategisk ledelse: 


Vil du vide mere sport 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Et strategisk beredskab er forudsætningen for, at en ledelse kan kalde sig en Strategisk Ledelse. Et strategisk beredskab er det grundlag, der gør, at organisationen kan navigere gennem skiftende markedsvilkår.

CfL hjælper både private virksomheder og offentlige institutioner med at gøre strategien tydelig. Det gør vi både med de strategier, der er eksplicit formuleret og med de mange, der kun implicit eksisterer og styrer ledelsens ageren. Ved at skærpe konsekvensen af styrings-systemerne, det vil sige fravalgene, målene, usikkerhederne og værdierne, bliver det tydeligt, hvordan disse skal justeres, så de gør ledelsen og organisationen i stand til at lykkes. Vi taler om det som håndtag, der skal geare organisationen mod strategien.   

Kerneydelser indenfor rådgivning af Strategisk Ledelse

Vores kerneydelser indenfor arbejdet med strategi er:

  • sparring ved design og tilrettelæggelse af strategiprocessen
  • etablering af en fælles forståelse i ledelsen af det strategiske fundament
  • sikring af det nødvendige strategiske beslutningsgrundlag
  • sikring af det nødvendige eksekveringsgrundlag gennem klarhed over, hvordan styringssystemerne skal geares
  • sparring og facilitering i forbindelse med udvikling og implementering af strategi
  • sparring og facilitering ved skærpelse eller innovation af forretningsmodellen.

Vores koncept bygger på CfLs mangeårige erfaringer med at samarbejde med kunden om implementering og eksekvering af strategi. Der er hentet inspiration fra de førende specialister og teoretikere: Robert Simons, Don Sull, Renée Mauborgne, Dan Cable m.fl.

Faglige kompetencer indenfor Strategisk Ledelse

CfL tilhører den faglige elite i Danmark, når det drejer sig om udvikling af virksomheder og ledere. Vi råder over et stort ledelsesfagligt miljø af rådgivere, der fungerer som samarbejdende specialister.  Alle disse rådgivere er fastansat i CfL for at sikre en ensartet metodisk tilgang. Det er vores garanti for høj kvalitet. Vi trækker løbende på internationale partnere og topaktuelle videnproducenter fra danske og udenlandske universiteter.

Kontakt os og hør mere om vores rådgivning indenfor strategisk ledelse