Oktober 2016:

  • Samspill styre og ledelse Ricci Carlsson, CFL Danmark 25.oktober

 

Desember 2016

  • Eksekvering, Bjarne Jacobsen, CFL Danmark, 13-14. desember
  • Beslutningsstiler, Belinda Lange CFL Danmark 15. desember

 

Januar 2017

  • Strategisk ledelse v/Bjarne Jacobsen, 26. Januar

 

18. oktober

  • Åpning av våre nye lokaler på Tangen Babord