Invitation til 30 års jubilæum for CfL Testværktøjer

  • Pris Medlemmer: Gratis / Andre: Gratis
  • Varighed13. juni 2019 kl. 14:00 – 17:30
  • Sted CfL

30 år med Testværktøjer

30 år banner

Siden 1989 har CfL været en kendt og synlig udbyder af erhvervstest i Danmark.
I løbet af de 30 år, er anvendelsen af testværktøjer i erhvervssammenhænge kun vokset og organisationerne efterspørger fortsat værktøjer til stadig flere behov.
CfL har derfor lagt vægt på at udvikle og udvide vores palet af testværktøjer så vi kan understøtte disse forskellige behov indenfor såvel udvikling som rekruttering.

Vi er stolte af, at vi har været med i denne udvikling i 30 år og synes der er grund til fejre dette.

Derfor inviterer vi til et gratis eftermiddagsarrangement den 13. juni 2019 med temaet Personligheden på arbejde. 
Vi har inviteret 3 skarpe indlægsholdere der, på forskellige måder, giver deres bud på hvordan personlighed, intelligens og diversitet spiller en rolle i vores arbejde.

Der vil desuden være tid til at netværk og kigge nærmere på vores boder i pauserne.

Program:

14:00       Velkommen

14:15       Diversitet i ledelse: Hvilken kasse kan passe? v. Christina Lundsgaard 
               Ottsen ph.d., psykolog og CfL seniorrådgiver, D/I strategi
               
Håndtering af diversitet er i stigende grad et konkurrenceparameter, men
                forskelle på tværs af kompetence, udseende og baggrund bliver kun en
                værdi, når vi tør at udfordre vanetænkning.
                Med baggrund i forskning omkring stereotyper og fordomme fortæller
                Christina Lundsgaard Ottsen hvordan arbejdet med Jungiansk 
                typologi og adfærdsdesign kan skabe en inkluderende ledelses-
                stil og et empatisk miljø, der er attraktivt for fremtidens talenter
                at blive rekrutteret ind i.

15:00       Pause og netværk

15:15       Sprogofficeren - leder, soldat og tolk v. udvælgelsespsykolog Rasmus 
               Risager Thomsen og seniorsergent Stefan Nørgaard Thomasen

                Hvilken personlighed kræver det at være en dygtig sprogofficer i Forsvaret? 
                I oplægget fortæller udvælgelsespsykolog Rasmus Risager Thomsen og
                seniorsergent Stefan Nørgaard Thomasen ved Forsvarets Rekruttering om
                arbejdet med personlighedsprofiler i udvælgelsen af sprogofficerer til
                Forsvaret

16:00       Pause og netværk

16:15       Hjernens plasticitet og job performance v. Troels W. Kjær, hjerneforsker, 
               professor, overlæge

                Når vi lærer noget nyt sker der ændringer i hjernens opbygning. Vi kalder
                det plasticitet. Hukommelse, motorik, sensorik, strategi, opmærksomhed
                og mange andre funktioner er plastiske. 
                Men ikke alt hvad hjernen laver kan vi skrue på - eller ?
                I oplægget fokuserer hjerneforsker Troels W. Kjær på om intelligens, kan
                trænes og udvikles. Og hvordan med motivations- og belønningssystemet?
                Vi håber, at du kommer hjem med en dybere forståelse for din ven hjernen.

17:00       Afrunding og forfriskninger
               
Vi vil efterfølgende byde på et lille glas og snacks.

Tilmeld dig allerede nu ved at udfylde blanketten nedenfor.