CfL-Klubhusmøde afholdes i København og livestreames til Fertin Pharma i Vejle.

  • Pris Medlemseksklusivt: Indeholdt i medlemskab
  • Varighed30. januar 2020 kl. 9:00 – 12:00
  • Sted CfL

Ledelse handler grundlæggende om valg og handling, men fra at have kontrol over alle opgaver er ledelse i dag spredt ud og delt op i alt fra projektledelse over procesledelse til faglig ledelse. Hvad betyder det for din evne til at udøve ledelse?

Gennem teori og praksis klæder vi dig på til at styrke dit eget ledelsesgrundlag. Blandt værktøjerne er den etiske linse.

Programmet byder på to cases:

Modet til at stå fast på egne ledelsesværdier

Ved Mette Maix, tidl. topchef i Flying Tiger, medlem af en række bestyrelser

”Jeg må også konstatere, at jeg ikke har følt mig tilfreds med den ledelsesmæssige opstilling." Sådan lød det i pressemeddelelsen i april 2019, da Mette Maix efter mindre end to år som adm. direktør i Flying Tiger Copenhagen valgte at sige sin stilling op. Åbenheden var usædvanlig for en topchef på det niveau, men ikke for Mette Maix, der har fulgt en karrierevej langt ud over det sædvanlige. Hvad driver hende? Hvordan har hendes personlige lederskab udviklet sig gennem årene, og hvad er hendes syn på de krav, der stilles til lederrollen anno 2020. 


Personligt lederskab i en politisk styret organisation

Ved Hans Christian Karsten, vicedirektør, Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen.  

Som leder skal du operere i krydsfeltet mellem kunder, medarbejdere og chefer, men som offentlig leder skal du forholde dig til endnu en dimension: Det politiske system. Hvad betyder det for dit personlige lederskab? Det giver Hans Christian Karsten, vicedirektør i Københavns Kommune, et bud på i en fortælling om dilemmaer, værdier og ansvarlig ledelse. Hvor bliver dine ledelsesværdier særligt udfordret i en politisk styret organisation? Og hvordan sikrer du din integritet som leder?

CfL-Klubhusmødet facilites af chefrådgiver Jesper B. Toft, en af CfLs mest erfarne rådgivere inden for ledelsesudvikling. Han er desuden i ekspert i design af læring og beslutningprocesser.