Dårlig ledelse udløser stress. Det er den ene grund til at tage stress alvorligt. Den anden er, at stress rammer både medarbejder og ledere.

  • Pris Medlemmer: 2.500 ekskl. moms. / Andre: 4.000 ekskl. moms. Tag en ven eller kollega med til halv pris
  • Varighed6. marts 2020 kl. 9:00 – 16:00
  • Sted CfL

Der er en nøje sammenhæng mellem ledelse og stress, så hvordan håndterer du stress i din organisation? Og hvordan tackler du din egen risiko?

Myten om den stærke og effektive leder gør det vanskeligt for lederen selv at håndtere stress, og det kan skabe mistrivsel i resten af organisationen.

På denne konference, som CfL holder i samarbejde med AS3, bliver du på bare én dag opdateret om, hvordan du som leder eller HR-ansvarlig kan håndtere problemet. Det sker ud fra to vinkler:

  • Sådan leder du mod stress i organisationen
  • Sådan tager du hånd om dig selv

 

Konference ledelse mod stress 2020

På konferencen får du oplæg om: 

Empatiske egenskaber under pres
v/ Troels Gottlieb, seniorrådgiver i CfL, psykolog og ph.d. i personlighedstest

Tidens medarbejdere ønsker sig ledere, der engagerer sig personligt, er nærværende og empatiske. Samtidigt forventer bestyrelser, ejere, og aktionærer at topledens skærer igennem og holder fokus på skærpede effektiviserings- og konkurrencekrav – og det forplanter sig i hele organisationen. Hør, hvordan lederes sociale intelligens bliver et afgørende værktøj for at få denne ligning til at lykkes – og om risikoen for, at netop de empatiske evner enten frakobles eller løber løbsk under stress.

Læs om stresshåndtering: Som leder skal du kunne frakoble dine empatiske evner

Case: Den dag jeg gik ned med stress
v/Carlo Bendtsen, Filialchef, Semler Retail

Carlo Bendtsen er for længst tilbage på jobbet, men ledelsesstilen er ændret. Få et sjældent indblik i en leders personlige stresshistorie, der er en fortælling om stresssymptomer, håndteringen af dem, men også selve erkendelsesprocessen: Hvornår og hvordan gik det op for Carlo, at han var nødt til at ændre på arbejdsmetoder og –vaner som leder.
Læs, hvad der skete med Carlo Bendtsen

Derfor skal stress forebygges organisatorisk
v/ Mette Kjærgaard Svendsen, organisationspsykolog og chefkonsulent, projektleder i Arbejdsmiljø København  

Københavns Kommune har i en årerække arbejdet målrettet med en tidlig indsats for at klæde lederne på til at forebygge og håndtere stress. En af metoderne har været den anerkendte IGLO-model, der sætter fokus på hhv. Individ, Gruppe, Leder og Organisation. Kommunen har dog valgt at bytte rundt på rækkefølgen med O’et som det første. Hør hvorfor og hvordan, når Mette Kjærgaard Svenden fortæller om projekt Psykisk Sundhed i Arbejdsmiljø København. 

Mere tid og mening. Mindre pseudoarbejde
v/ Dennis Nørmark, antropolog, forfatter og foredragsholder

Dennis Nørmark fik sit store gennembrud med bogen Pseudoarbejde, og i ifølge forfatteren mistrives folk som konsekvens af at have fået travlt med at have travlt. I bestræbelserne på at være effektive opstår der måleregimer og forskellige pseudoopgaver, som medarbejderne frustrerer hinanden med. Det stjæler fokus fra det væsentligste, som kort og godt er: Hold fokus på kerneopgaven og gå tidligt hjem. Hør Dennis Nørmark udfolde sig om sammenhængen mellem pseudoarbejde og stress.

Det er ledelseskvaliteten og relationerne, der gør forskellen
v/ Tage Søndergård Kristensen, ekspert i psykisk arbejdsmiljø og tidligere professor ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Den ene undersøgelse efter den anden dokumenterer, at stress hverken er jobbet eller samfundets skyld. Det er derimod selve arbejdspladsen - børnehaven, bankfilialen eller hospitalsafdelingen - der burde være i fokus. Ifølge Tage Søndergaard Kristensen, professor emeritus, ser vi igen og igen, at arbejdspladser med samme ydre betingelser og samme sammensætning af faggrupper har vidt forskelligt arbejdsmiljø. Det er først og fremmest ledelseskvaliteten og relationer, der gør forskellen. Hvad er konsekvensen?

 

Breakout-sessions

På konferencen kan du vælge mellem fire spor, der hver udbydes to gange:

1. Samtalen om stress: Sådan gør du
v/ TroelsGottlieb, psykolog og ph.d., seniorrådgiver i CfL

Som leder er det din opgave at tage den vanskelige samtale om stress, så hvordan gør du? Det får du en række helt konkrete eksempler når, når Troels Gottlieb i selskab med skuespiller Marius Bjerre iscenesætter samtaler fra det virkelige liv.
Format: Du har mulighed for at byde ind med eksempler fra din egen organisation, der efterfølgende gennemspilles og diskuteres.  

2. Organisatorisk forebyggelse af stress i praksis
v/ Mette Kjærgaard Svendesen, organisationspsykolog og chefkonsulent, projektleder i Arbejdsmiljø København

Som leder skal du være klædt på til at forebygge og håndtere stress – både hos medarbejderen og dig selv. I dette spor går Mette Kjærgaard Svendesen i dybden med udvalgte velafprøvende redskaber.  
Format: Oplæg efterfulgt af Q&A

3. Drop berøringsangsten. Mental trivsel i Atea
 v/Annette Otto, Senior Vice President, HR & Communication i Atea

Atea modtog i oktober HR-prisen 2019 af Dansk HR for deres arbejde med mental trivsel blandt virksomhedens 1500 medarbejdere. Hør Annette Otto fortælle om de erfaringer, Athea har gjort sig, hvordan man aftabuiserer følsomme emner som stress og mistrivsel, og ikke mindst hvordan virksomheden har arbejdet konkret med stress i organisationen.
Format: Oplæg efterfulgt af Q&A
Læs om Ateas fokus på stress

4. Sådan styrker du trivsel i dit team
v/ Thomas Lange, Trivsels- og udviklingskonsulent i AS3 A/S 

I dette inspirationsspor bliver du helt skarp på, hvem der har hvilket ansvar, når det kommer til trivsel og stress på arbejdspladsen. Du får også indsigt i et konkret opfølgningsværktøj, der sikrer en konstruktiv dialog i teamet på bagkant af en gennemført trivselsmåling, APV, MTU eller anden måling. 
Se resultaterne af AS3s jobsurvey fra januar 2020 her

Format: Oplæg efterfulgt af Q&A

Download programmet her

 Tag en ven eller kollega med til halv pris

Tilmeld dig nedenfor