Informationsmøde om bestyrelses arbejdet

Vi vil gerne invitere dig til et gratis møde, hvor vi giver et indblik i den aktive bestyrelses arbejde og de fordele, der er ved at bestyrelsen tager et større ejerskab i selskabets ledelse. Hvordan er det muligt som bestyrelsesmedlem at sikre selskabets værdiskabelse i fremtiden?

Vi befinder os i en tid, hvor vi ikke bare kan gå ud fra at de metoder vi brugte i går, ikke vil kunne bruges i morgen. Vi står overfor enorme digitale forandringer, nye måder at organisere virksomheder på og internationalisering som en helt normal del af hverdagen for selv mindre virksomheder for at nævne nogle få eksempler. Hvilken betydning får det for bestyrelsesarbejdet? Og hvordan vil det påvirke vores rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer, og hvordan kan vi sikre de relevante kompetencer i bestyrelsen, så virksomheden fortsætter sin succes i fremtiden?

Et vigtigt værktøj for bestyrelsen er den årlige bestyrelsesevaluering. Her er det muligt at stille skarpt på, om vi har det rigtige hold og muligheden for at justere på samarbejdet, hvis det ikke fungerer optimalt. Formanden har muligheden for, med udgangspunkt i evalueringen, at udvikle samarbejdet i bestyrelsen, finde formen på mødestrukturen samt fokuserer på hvordan alle bestyrelsesmedlemmer bliver nyttige bidragsydere i bestyrelsesarbejdet.

Vi har et partnerskab med Boardmeter, som leverer et professionelt online værktøj, som gør det muligt for bestyrelsesmedlemmer at svare på spørgeskemaerne, uanset hvor i verden de befinder sig. På informationsmødet vil Professor Steen Thomsen, CBS fortælle om hvorfor netop bestyrelsesevalueringer er centrale for at sikre kvaliteten i bestyrelsens arbejde.

Uddannelsesmæssigt har vi valgt at fokusere på tre uddannelser; ’Det værdiskabende bestyrelsesarbejde’, ’Fra medarbejder til medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem’ samt ’Det værdiskabende formandskab’. I alle uddannelserne vil der være fokus på forpligtigelse, ansvar og roller i bestyrelsesarbejdet samtidig med et fokus på den ledelsesmæssige side af bestyrelsesarbejdet.  Hvordan er det muligt at arbejde i bestyrelsen og samtidig have fokus på en anden type ledelse end der kaldes på i et ”normalt” lederjob?  Samspillet mellem de perspektiver giver en unik forståelse af bestyrelsesmedlemmets særlige position i virksomheden.

På mødet vil vi arbejde med dig som bestyrelsesmedlem eller som kommende bestyrelsesmedlem. Hvor er det du ser dine ledelsesmæssige udfordringer i bestyrelsesarbejdet? Og hvordan kan du tage en aktiv rolle og tænke ledelse i bestyrelsesarbejdet? Ydermere hvordan er det muligt at udvikle formandskabets rolle i bestyrelsen. Du vil blive introduceret af erfarne rådgivere fra CfL såvel nogle af vores samarbejdspartnere, som er erfarne bestyrelsesmedlemmer i danske og internationale virksomheder.

Vi vil give dig nogle konkrete overvejelser om dit bestyrelsesarbejde med hjem, som vi håber, at du får lyst til at udforske mere sammen med os. Det kunne være i forbindelse med at evaluere jeres bestyrelse eller ved at arbejde med udvikling dine bestyrelseskompetencer fremadrettet.