Få konkrete metoder til udvikling af ledelsestalenter

- et informationsmøde om Karrieremodellen™.

Karrieremodellen™ kan hjælpe din organisation til at konkretisere, hvad I rent faktisk tilbyder jeres ledelsestalenter, og om det afspejler dét, de motiveres af. På den måde sikres det bedst mulige match mellem person, rolle og niveau.

  • Pris Åbent for alle
  • Varighed23. august 2016 kl. 9:00 – 11:00
  • Sted CfL

Det er altafgørende for en virksomhed at have kendskab til medarbejderens ønsker om karriereudvikling og at sammenholde det med virksomhedens behov - både på kort og lang sigt. Karrieremodellen™ sikrer dels kvaliteten i den årlige medarbejderudviklingssamtale, så medarbejderen får afklaret sine jobønsker, og at leder og medarbejder sammen får tilrettelagt et målrettet karriereforløb, der balancerer den enkelte medarbejders ønsker og virksomhedens behov.

CfL tilbyder både Karrieremodellen™ som et certificeringskursus, hvor I som organisation kan få kompetencen "inhouse", og i forbindelse med rådgivningsopgaver.

Vi glæder os til at se dig.