Karrieremodellen™

- et gratis informationsmøde om Karrieremodellen™

Få konkrete metoder til udvikling af ledelsestalenter

  • Pris Åbent for alle
  • Varighed28. maj 2018 kl. 9:00 – 11:00
  • Sted CfL

Karrieremodellen™ kan hjælpe din organisation til at konkretisere, hvad I rent faktisk tilbyder jeres ledelsestalenter, og om det afspejler dét, de motiveres af. På den måde sikres det bedst mulige match mellem person, rolle og niveau.

Det er altafgørende for en virksomhed at have kendskab til medarbejderens ønsker om karriereudvikling og at sammenholde det med virksomhedens behov – både på kort og lang sigt. Karrieremodellen™ sikrer dels kvaliteten i den årlige medarbejderudviklingssamtale, så medarbejderen får afklaret sine jobønsker, og at leder og medarbejder sammen får tilrettelagt et målrettet karriereforløb, der balancerer den enkelte medarbejders ønsker og virksomhedens behov.