Hvordan er virksomhedskulturen i din organisation? Og hvordan arbejder du som leder i feltet mellem compliance og etik?

  • Pris Medlemseksklusivt: Indeholdt i medlemskab
  • Varighed7. juni 2019 kl. 9:00 – 12:00
  • Sted

I Danmark har vi en stolt tradition for høje etiske standarder. Alligevel dukker der med jævne mellemrum sager op, som minder os om, at både ledere og medarbejdere bag de lukkede døre begår fejl, forsømmelser og ulovligheder.

Skandalesager er en ting. Svindel skal stoppes og straffes, men hvad med sager i gråzonen? Hvad er det, der sker, når normerne skrider, og når det ikke lykkes at holde den etiske fane højt? Og nok så vigtigt: Hvordan undgår du og din organisation at komme i uføre?

Det er dagsorden for CfL-Klubhusmødet under overskriften ”Ansvarlig ledelse. Tør du holde fast i dine værdier?” Mødet faciliteres af seniorrådgiver i CfL, Jacob Grum-Schwensen, der er stærk passioneret om emnet. På dagen vil du blive udfordret med en række dilemmaer, og du kan du høre oplæg om: 

Værdikrisen i Danske Bank. Oplæg ved Lars Ellehave-Andersen, direktør i Danske Bank med ansvaret for Private Wealth Management. Hør, hvordan Danske Bank arbejder med compliance, kunder, samfundsansvar og værdier. Hvordan kigger Danmarks største bank ind i fremtiden for at sikre ansvarlig ledelse?

Til kamp mod normsked. Oplæg ved Allan Cohn Shapiro, seniorrådgiver i CfL, der vil præsentere forskellige aktiviteter og procedurer, som kan hjælpe dig og din organisation i arbejdet med ansvarlig ledelse. Hør om begreber som Just Culture, Den 10. mand og Red Team.

På CfL-Klubhusmødet bliver du også præsenteret for konklusionerne i CfL-Undersøgelsen om ansvarlighed.

Lars Ellehave-Andersen
Direktør for Private Wealth Management i Danske Bank siden maj 2018. Lars Ellehave-Andersen var i en årrække koncerndirektør i PFA Pension. Siden arbejdede han i Danica Pension, senest som CCO. Har en Executive MBA fra Aarhus Universitet og har kurser fra Stanford samt Singularity University.

Her kan du deltage

CfL-Klubhusmødet afholdes i København med livestreaming til Østjyllands Politii i Aarhus og DGI Huset Nordkraft i Aalborg. 

Når du tilmelder dig, bliver du bedt om i menuen at vælge, hvor du ønsker at deltage.

Vi oplever stor tilslutning til vores CfL-Klubhusmøder og opfordrer derfor til hurtig tilmelding, hvis du vil sikre dig en plads.