Med nye teknologier følger nye organisationsformer, flade hierarkier og nye ledelsesopgaver. Hvordan ser det ud i din organisation?

  • Pris Medlemseksklusivt: Indeholdt i medlemskab
  • Varighed26. april 2019 kl. 9:00 – 12:00
  • Sted

Med nye teknologier, kamp om talenter og øgede krav til hurtigt at tilpasse sig, vokser interessen for nye organiseringsformer. Flere CfL-medlemmer eksperimenterer med flade hierarkier, ændrede ledelsesroller, decentralisering af beslutninger og nye, mere dynamiske tilgange til strategi og forandringsledelse. Spørgsmålet er, hvad der vil virke for dig i din afdeling?

På CfL-Klubhusmødet sætter vi fokus på, hvordan nye organisationsprincipper vinder frem og erstatter de evindelige justeringer i organisationsdiagrammet, der har kendetegnet fortiden. Hvad kan vi lære af de bedste? 

På CfL-Klubhusmødet vil vi sammen med to organisationer, der har overvundet børnesygdommene og har fundet noget, der virker, give dig inspiration til, hvordan du kommer videre inden for dit ansvarsområde. 

CfL-Klubhusmødet faciliteres af Michael Tolstup, der har mere end 15 års erfaring med udvikling af ledelseskvalitet i den offentlige sektor.

På mødet vil du også blive præsenteret for highlights fra en ny CfL-undersøgelse om nye organisationsformer.

Her kan du deltage

CfL-Klubhusmødet afholdes både i København og rundt om i Danmark. Vi livestreamer fra København og holder møder lokalt ude hos medlemsvirksomhederne. Kontakt os, hvis du kan og vil være vært for et CfL-Klubhusmøde.

Når du tilmelder dig, bliver du bedt om i menuen at vælge, hvor du ønsker at deltage.

Vi oplever stor tilslutning til vores CfL-Klubhusmøder og opfordrer derfor til hurtig tilmelding, hvis du vil sikre dig en plads.