Hvis du vil skabe forandringer i din organisation, så er adfærdsdesign det nye værktøj. Eller er det? På bare én dag bliver du introduceret til de bagvedliggende teorier suppleret med erfaringer fra den virkelige verden.

  • Pris Medlemmer: 2.000 ekskl. moms / Andre: 3.500 ekskl. moms. Tag en ven eller kollega med til halv pris
  • Varighed16. januar 2020 kl. 9:00 – 16:00
  • Sted CfL Vest - Officelab, Lyshøjen 2, 8520 Lystrup

Forandringsledelse er en udbredt ledelsesdisciplin, og inden for de seneste par år er begrebet adfærdsdesign blevet det værktøj, der kan få forandringer til at blive til virkelighed. Men hvad er adfærdsdesign egentlig for en størrelse?

Få svaret på denne konference, hvor du på bare én dag bliver introduceret til de bagvedliggende teorier suppleret med erfaringer fra den virkelige verden.  

Program

Kl 09.00 - Velkomst, program og indledning

v/Anja Neiiendam, direktør i CfL, og Pernille Græsdal Beck, psykolog og chefrådgiver, CfL.

Hvad er adfærdsdesign i en ledelsesmæssig kontekst?  

Kl. 09.20 - De drivende kræfter bag adfærdsdesign

v/Mette Trier Damgaard, adjunkt og ph.d., Aarhus Universitet, Økonomisk Institut.

Med afsæt i den klassiske adfærdsøkonomi og med et opgør med at det rationelle menneske kan forklares, forudsiges og påvirkes, introducerer Mette Trier Damgaard de drivende kræfter bag adfærdsdesign. Mette forsker og underviser i adfærdsøkonomi og –design og har tidligere arbejdet for London Ecomics, hvor hun bl.a. har anvendt adfærdsøkonomi og eksperimenter til at analysere forbrugermarkeder og interventionsmuligheder.  

Kl. 10.10 - Pause  

Kl. 10.30 - Case: Sådan omsætter du ubevidste bias og mekanismer til løsninger

v/ Sebastian B. Olsen, Operations Concepts Manager, Københavns Lufthavne

Identificer problemet, udarbejd en grundig analyse og brug en god designstruktur. Det er ingredienserne i adfærdsdesign i Københavns Lufthavne, når det er bedst. Få eksempler på, hvordan lufthavnen omsætter viden om menneskers ubevidste bias og mekanismer til faktiske løsninger, der ændrer adfærd hos passagerer, brugere, medarbejdere og kunder.   

Kl. 11.15 - Sådan kan den rette framing medvirke til at skabe en ønsket adfærd

v/ Thomas Dalsgaard, erhvervspsykolog, stifter af Plurafutura Consultancy og ekstern lektor på Aarhus Universitet.

I dette oplæg giver Thomas Dalsgaard eksempler på, hvordan den rette framing kan skærpe fokus, sætte retning og skabe en høj grad af meningsfuldhed og motivation hos den enkelte. Hør også, hvordan framing kan bruges til at fremhæve bestemte typer af adfærds vigtighed for at opnå succes. Thomas Dalsgaard har mange års erfaring med ledelse af forandringsprocesser og adfærdsdesign som både rådgiver og underviser. Er medredaktør af bogen Adfærdsdesign.    

Kl. 12.00 - Frokost  

Kl. 12.50 - Breakout sessions

Vælg ét eller flere inspirationsspor

På dagen har du også mulighed for at deltage i inspirationsspor, hvor CfLs erfarne rådgivere giver hver deres perspektiv på adfærdsdesign. Du kan også vælge et spor om servicedesign i Holstebro Kommune.  

1. Adfærdsdesign som forandringsværktøj 

v/ Pernille Græsdal Beck, psykolog og chefrådgiver i CfL.

Kick-off, Go-live eller Launch. Det er typiske overskrifter på alle de mange forandringsprojekter, din virksomhed udruller. De konkurrerer om din tid og opmærksomhed, så kom og hør, hvordan du med fordel - helt eller delvist - kan anvende adfærdsdesign til at skabe en smidig og naturlig implementering.

 

2. Sådan minimerer du bias 

v/ Christina Lundsgaard Ottsen, psykolog, ph.d. og seniorrådgiver i CfL.

Du har sikkert hørt om bias, men her går vi i dybden og undersøger, hvilken rolle forskellige former for bias spiller i vores beslutningsprocesser. Vi har specielt fokus på rekruttering, stereotyper og gruppetænkning. Kom og bliv udfordret af forskellige dilemmaer. Og bare rolig: Vi skal nok nudge dig i den rigtige retning.

 

 

3. Opskriften på servicedesign, der holder 

v/ Anne Marie Nielsen, sektionsleder i Holstebro Kommune, Social og Sundhed, Det Gode Køkken.

For få år siden kendte de færreste begrebet adfærdsdesign, så da Holstbro Kommune for godt 10 år siden satte sig for at skabe en ny madkultur til gavn for ældre borgere, hed det da også servicedesign. Både navnet og metoden var nyskabende, men resultaterne holder den dag i dag. Hør om tilblivelsen af Det Gode Køkken – fra direkte løsninger til indirekte resultater. 

Kl. 13.40 - PAUSE med kaffe og lokalerokade  

Kl. 14.00 - Breakout sessions

Vælg ét spor som ovenfor  

Kl. 14.50 - Lokalerokade  

Kl. 15.00 - Nudging virker, men bør vi bruge det?

v/ Morten Thaning, filosof, lektor og ph.d., samt Johan Gersel, filosof og lektor, begge fra CBS, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi.

Der er to centrale etiske spørgsmål i forhold til nudging: Hvad er et godt valg? Og hvordan får vi folk til at træffe gode valg? De to spørgsmål afføder en række etiske diskussioner og dilemmaer, så vær forberedt på at blive udfordret. Du bliver også præsenteret for tre etiske retninger – pligt, dyd og konsekvens. Hvad betyder det for dine valg?   

Kl. 15.50 - Opsamling og sløjfer på dagen

Herefter er der vin, vand snack og networking. Vi slutter dagen kl. 17.00   

Download program her 

Tilmeld dig nedenfor og tag gerne en ven eller kollega med til halv pris. Vær opmærksom på, at konferencen foregår i Århus.