HR-juraKonference 2017

Ferielov, persondata og ny retspraksis

  • Pris Medlemmer: 3500 kr. (ex. moms) / Andre: 3995 kr. (ex. moms)
  • Varighed22. november 2017 kl. 9:00 – 17:00
  • Sted CfL

Så kom Ferielovsudvalgets forslag til ny ferielov. Forslaget forventes fremsat i Folketinget i efteråret, og ferieloven er naturligvis på programmet på årets HR-juraKonference.

Men vi skal også videre med persondata og starter derfor dagen med det forslag til ny databeskyttelseslov, som ud over databeskyttelsesforordningen indeholder supplerende nationale bestemmelser på området.

Vi ser i den forbindelse også nærmere på de vejledninger, Justitsministeriet har bebudet vedrørende forordningen, herunder de overvejelser HR-funktionen med fordel kan gøre sig for at være compliant, herunder i relation til brugen af samtykke som hjemmel til at behandle persondata.

Eftermiddagen starter med en status på arbejdet med den nye ferielov, der forventes at træde i kraft den 1. september 2020. Forslaget forudsætter bl.a. overgang til samtidighedsferie – dvs. at medarbejderen optjener ret til ferie i samme periode, som den kan afholdes – fastsættelse af nyt ferieår, særlige overgangsregler og meget andet.

Vi afslutter dagen med en opsummering af nye principielle afgørelser fra både EU-domstolen og de danske domstole om bl.a. handicapbegrebet, diskriminationsforbuddet i forhold til ansættelse på særlige vilkår, tørklædesagerne og overtrædelse af 48 timers-reglen.

Konferencen afholdes i samarbejde med advokatfirmaet Norrbom Vinding.

Program for dagen

08.30 Morgenbuffet i restauranten
09.00 Velkommen til konferencen – formål, program og forventet udbytte for deltagerne.
09.10 Videre med de nye databeskyttelsesregler i HR-perspektiv
10.20 Pause
10.30 Videre med de nye databeskyttelsesregler i HR-perspektiv – fortsat
12.15 Frokost i restauranten 
13.00 Status på den ny ferielov – hvor langt er arbejdet med lovforslaget nået, hvad er hovedelementerne, og hvad skal virksomhederne være forberedte på, hvis loven som forventet træder i kraft den 1. september 2020?
14.30 Pause
14.45 Ny retspraksis – hvilke afgørelser, skal virksomhederne særligt være opmærksomme på?
16.15 Afslutning på konferencen

Konferencebar med vin & snacks

Deltagere på Aktuel HR-jura får 25% rabat på konferencen.