Vil du gerne bevare gnisten og blive bedre til at forebygge pressede situationer? Så tag et tjek på din mentale robusthed.

  • Pris Medlemmer: 4.200 kr. (ex. moms) / Andre: 4.200 kr. (ex. moms)
  • Varighed27. juni 2018 kl. 8:00 – 18:00
  • Sted

Tilmeld dig her.

Robusthed er ikke noget, du besidder – eller ikke besidder. Det handler om graden. Den gode nyhed er, at du kan optræne din mentale robusthed. I alle dele af samfundet bliver der i stigende grad stillet krav om høj fleksibilitet og effektivitet, og det kræver mental robusthed at holde fast i gnisten og undgå stress.

Dit udbytte
På en intensiv dag får du nye, konkrete redskaber med afsæt i anvendt positiv psykologi, og du kommer godt i gang med at få:

  • Viden om mental robusthed – hvad vil det sige, og hvordan øger man den?
  • En afdækning af dine psykologiske ressourcer og din egen styrke-profil
  • En dybere forståelse af, hvordan psykologiske ressourcer og styrker har betydning for motivation, arbejdsglæde og trivsel
  • Smagsprøver på, hvordan du kan øge sin mentale robusthed

Indhold
Dagen er bygget op omkring de 5 robusthedsfaktorer: Tænkning og problemløsning, positive følelser, relationer, selvregulering og styrker. Vi arbejder med styrkerne, og du får smagsprøver på, hvordan du kan arbejde med de øvrige robusthedsfaktorer.

Form
Forud for kurset udfylder du VIA Inventory of Strengths, der måler dine personlige styrker. VIA-profilen giver dig et overblik over dine psykologiske ressourcer. Inden kursusstart får du tilsendt din personlige profil. På dagen gennemgås betydningen af høje og lave scores generelt, samt hvilke styrker, der har særlig betydning for din trivsel.

Undervisningen vil bestå i en vekselvirkning af korte oplæg, gruppediskussioner, filmklip og illustrative øvelser. Undervisningen er praksisnær og inddrager deltagernes erfaringer.

Du har mulighed for at tilkøbe individuel VIA-coaching, hvor du får en times individuel gennemgang af din personlige styrkeprofil samt en personlig coaching. Timeprisen er 1500 kr. ekskl. moms. Kontakt Margit Jørgensen, hvis du er interesseret på mail: maj@djoef.dk.

Deltagere
Selvom du anser dig selv for at være særdeles robust som udgangspunkt, er det relevant at sætte fokus på, hvad du konkret kan gøre for at forebygge stress. Og har du allerede stiftet bekendtskab med stress-problematikker, vil du på denne dag få nye, konkrete redskaber med afsæt i anvendt positiv psykologi.

Underviser
Eva Hertz er psykolog, Ph.d. og direktør i Center for Mental Robusthed.
Med afsæt i anvendt positiv psykologi træner Eva offentlige og private virksomheder i robusthed, trivsel, arbejdsglæde og forebyggelse af stress. Derudover er hun ekstern lektor i positiv psykologi, Aarhus Universitet. 

Tilmeld dig her.