Temamøde

Få styr på barselsreglerne

2000 kr. Ikke-medlemmer: 3000 kr.

Vær med, når Dorte Solholt, chef for HR-jura i CfL, og Anette Mortensen, seniorrådgiver i CfL, klæder dig på til, hvad den nye barselsordning indebærer.


På dette temamøde sammenholder vi de nuværende regler med den nye barselsordning, der netop er vedtaget. Mødet henvender sig til alle, der har behov for en grundlæggende gennemgang af barselsreglerne. Kom og få styr på:

 • Varsling af orlov
 • Fraværsretten
 • Betaling under orlov
  - Barselsdagpenge
  - Løn
 • Øremærkning af orlov
 • Overdragelse af orlov mellem forældrene
 • Udskydelse og forlængelse af orlov
 • Overdragelse af orlov til sociale forældre i regnbuefamilier
 • Særlige regler for soloforældre
 • Tilpasning af virksomhedens barselspolitik
 • Opsigelsesbeskyttelse i forbindelse med orlov

Formålet med den nye barselsordning

På baggrund af EU’s direktiv om øremærkning af forældreorlov har Folketinget netop vedtaget en række væsentlige ændringer af barselsloven, som bl.a. indebærer, at begge forældre som udgangspunkt har ret til 24 ugers orlov med dagpenge efter fødslen. Heraf øremærkes 11 uger til hver af forældrene. Samtidig udvides den personkreds, som har adgang til at holde orlov.

Formålet med ændringerne er at skabe mere ligestilling mellem forældrene og at forbedre orlovsmulighederne for LGBT+ familier og soloforældre.

Vigtige datoer

Den nye fordeling af dagpengeretten efter fødslen eller adoptionen gælder for forældre til børn, der er født eller modtaget den 2. august 2022 eller senere, mens en række af de øvrige ændringer først gælder fra den 1. januar 2024.

I forbindelse med den ændrede fordeling af retten til barselsdagpenge er det vigtigt at være opmærksom på, at

 • forældre til børn, der er født eller modtaget senest den 1. august 2022, er omfattet af de nuværende orlovsregler, mens forældre til børn, der bliver født eller modtaget den 2. august 2022 eller senere, skal følge den nye barselsordning

 • der kan være behov for at tilpasse virksomhedens barselspolitik således, at adgangen til orlov med løn efter fødslen eller modtagelsen er den samme for begge forældre. 

Behov for råd og sparring?

Vi træffes hver dag mellem kl. 9.00 og 16.00
Ring eller skriv til os på T: 7023 0022 eller E: hr-jura@cfl.dk

Læs hvordan vi beskytter personoplysninger

Dorte Solholt
Chef - HR Jura

T: +45 51544165
E: dsp@cfl.dk

Anette Mortensen Seniorrådgiver i HR Jura

 Anette Mortensen   
Seniorrådgiver - HR Jura

T: +45 3348 8848
E: anm@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Tilmelding

Ved tilmelding skal du acceptere vores forretningsbetingelser og privatlivspolitik

Kommende arrangementer

CfL-Klubhusmøde

Løft ledergruppens performance

Ledergrupper skal i arbejdstøjet. Det var konklusionen på en stor CfL-Undersøgelse af danske ledergruppers arbejde og effektivitet i foråret 2021. Vi gentager successen og diskuterer, hvad der skal til for at udnytte ledelsesgruppens potentiale.

DKK Gratis/Eksklusivt for medlemmer /

10. juni 2022

1 dage

CfL

CfL-Klubhusmøde

Bliv bedre til fastholdelse og trivsel

Lønpres, hjemmearbejdsdage, fleksible arbejdstider og flere andre krav er blevet hverdag på mange arbejdspladser. Det sker i takt med, at konkurrencen om arbejdskraft er taget til i styrke. Hvordan kan vi som ledere og HR honorerer de mange krav - og i hvilket omfang?

DKK Gratis/Eksklusivt for medlemmer /

26. august 2022

1 dage

CfL

CfL-Klubhusmøde

Styrk effektiviteten i teamarbejdet

Hemmeligheden bag en organisations succes er ofte stærke teams. Det er i højere grad end nogensinde grupper frem for enkeltpersoner, der er med til at gøre en forskel. Men hvordan skaber man effektive teams? Hvad siger forskningen, og hvordan evaluerer vi teamarbejdet?

DKK Gratis/Eksklusivt for medlemmer /

7. oktober 2022

1 dage

CfL

CfL-Klubhusmøde

Brug kulturen i strategieksekveringen

Der er ingen tvivl om, at eksekveringsfasen ofte er den sværeste at få hold på i strategiarbejdet, og i den sammenhæng må virksomhedens kultur og vores evne til at kommunikere må aldrig undervurderes. De to elementer kan enten være fødselshjælper eller spænde ben for eksekvering.

DKK Gratis/Eksklusivt for medlemmer /

4. november 2022

1 dage

CfL