GDPR for HR – få styr på dine medarbejderdata

På dette kursus guider vi dig igennem behandlingen af medarbejderdata før, under og efter ansættelsen. Dine medarbejderes personlige oplysninger er nemlig kun til låns, så derfor skal du som HR passe godt på dem.

 • Pris Medlemmer: 4.200,- / Andre: 4.850,-
 • Varighed18. maj 2020 kl. 9:00 – 16:30
 • Sted CfL

Det får du med hjem
Du får en praktisk og overskuelig gennemgang af reglerne om databeskyttelse for medarbejdere med cases undervejs. Du får inspiration til en politik om databeskyttelse og skabeloner om behandling af de medarbejderdata, som HR typisk bruger – f.eks. ved rekruttering, indhentning af referencer, ansættelsesbreve og indsigtsanmodninger.  

Kursets indhold – fra rekruttering til fratræden
Vi har fokus på databeskyttelse i hele ansættelsesforholdet – fra rekruttering til fratrædelse. Vi tager afsæt i databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven og Datatilsynets vejledning om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold.

I løbet af kurset kommer du igennem:
Rekrutteringsprocessen - fra stillingsopslag til ansættelse. Hvad skal HR være opmærksom på ved:

 • Stillingsopslag
 • Indsamling af oplysninger om ansøgere – herunder på de sociale medier
 • Indhentning referencer – med eller uden samtykke
 • Anmodning om straffeattester, kreditoplysninger og cpr.nr.
 • Afslag og opbevaring af oplysninger om ansøgere
 • Oplysninger til brug for ansættelse

Medarbejderens rettigheder - hvordan HR sikrer, at medarbejderne får oplysninger om, hvilke personoplysninger virksomheden har om dem, og hvad deres rettigheder er? F.eks.:

 • Virksomhedens oplysningspligt
 • Retten til indsigt – hvad har medarbejderen ret til at se? Både i personalesagerne og alle de andre oplysninger - f.eks. MUS-samtaler?
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning – hvad kan slettes? Og hvad skal slettes?
 • Kontrolforanstaltninger – herunder e-mails, adgangskort, tidsregistrering, GPS, sociale medier og videoovervågning
 • Oplysninger, når medarbejderen fratræder

De drilske emner - sygefravær, fotos/video af medarbejdere på hjemmeside/intranet og udlevering af oplysninger til tillidsrepræsentanter/ faglige organisationer - herunder:

 • Helbredsoplysninger, referater af sygefraværssamtaler, lægeerklæringer mm. – hvad må virksomheden indhente? Hvad skal der samtykke til? Hvad må ligge på personalesagen? Har du en særlig oplysningspligt som arbejdsgiver? Og hvad er reglerne for sygefraværsregistreringer?
 • Hvornår må virksomheden offentliggøre fotos af ansatte? Eller lave en telefonbog? Og hvad med oplysninger om nærmeste pårørende?
 • Hvad kan og skal virksomheden udlevere af oplysninger til tillidsrepræsentanten eller den faglige organisation?

Målgruppe
Kurset er til dig som arbejder med HR, løn eller ledelse i en privat eller offentlig virksomhed. Du behøver ikke at have kendskab reglerne, men have lyst til at få viden om, hvordan du griber medarbejderdata an gennem ansættelsesforholdet.

Catrine Søndergaard Byrne Mere om underviseren
Underviser er Catrine Søndergaard Byrne, som er advokat og partner i Labora Legal. Catrine har arbejdet med både ansættelsesret og persondatabeskyttelse i mange år, er internationalt certificeret og forfatter til bogen ”Persondata i HR” fra Forlaget Andersen.