Temamøde om persondata og HR (Aarhus)

- Er I klar til den nye EU-forordning om persondata?

Kom og få et indblik i det ganske vidtgående forslag til nye EU-regler om beskyttelse af persondata, som blev vedtaget i december 2015. Reglerne, der kommer til at gælde direkte i Danmark og dermed erstatter persondataloven, indeholder blandt andet et voldsomt skærpet sanktionsniveau, hvor virksomheder risikerer bøder på op til 4 % af deres samlede årlige omsætning.

  • Pris Medlemmer: 2.475 kr. (ex. moms) / Andre: 2.925 kr. (ex. moms)
  • Varighed9. marts 2016 kl. 9:30 – 13:00
  • Sted Scandic Hotel Aarhus City, Østergade 10, 8000 Aarhus

Adgangen til at indhente, opbevare og videregivere oplysninger om både ansøgere, ansatte og fratrådte medarbejdere reguleres allerede i dag i vidt omfang af persondatalovens regler, og med vedtagelsen af EU-forordningen om persondata er der endnu mere grund til at være opmærksom på lovgivningens krav om behandling af persondata.

Hvor længe må man opbevare oplysninger om fratrådte medarbejdere? Må man uden videre overføre oplysninger om medarbejderne til virksomhedens udenlandske ejer?

Det er blot nogle af de spørgsmål, som opstår i forbindelse med det daglige arbejde i HR-funktionen, som indebærer mange former for behandling af persondata. Det er fx også vigtigt at kende grænserne for arbejdsgivers adgang til at indhente oplysninger fra de sociale medier, når der rekrutteres nye medarbejdere. Og der kan opstå tvivl om, hvorvidt man må kontrollere medarbejdernes færden på internettet og brug af e-mailkonti eller om HR må videregive helbredsoplysninger om en sygemeldt medarbejder til kollegaer eller ledergruppen.
I forbindelse med særlige tiltag som fx etablering af advarselsregistre eller whistleblower-ordninger er der også grund til at sikre sig, at man overholder persondataloven og har de rette procedurer på plads.

På mødet gennemgår vi persondatalovens betydning for ansættelsesforholdet fra start til slut, herunder hvornår og hvordan behandlingen af oplysninger om medarbejderen skal anmeldes til Datatilsynet. Gennemgangen vil inkludere forskelle til den nye EU-forordning om persondata og fokus på fremtidige krav.

Endelig omtales den nye EU-afgørelse om Safe Harbour-ordningen, og dennes betydning for HR-afdelingen. Du kan læse mere om afgørelsen og Safe Harbour-ordningen her.

Indlægsholder
Indlægsholder er advokat Catrine Søndergaard Byrne, advokatfirmaet Labora Legal. Catrine har mange års erfaring inden for både HR-jura og persondataret.