CfL-Undersøgelse PitStop

Som noget nyt følges offentliggørelsen af den seneste CfL-Undersøgelse op med en mulighed for at deltage i PitStop, hvor de enkelte emner uddybes.

  • Pris Medlemmer: 6.500,- / Andre: 7.500,-
  • Varighed
  • Sted CfL

CfL-Undersøgelse: PitStop – Mobilisering af forandring

Over tre PitStop vil vi se på Mobilisering af forandring fra tre forskellige vinkler.

PitStop 1: Mobilisering af adfærd og "Tipping point"

I denne workshop arbejder vi med, hvordan du som leder kan lægge dit ledelsesfokus anderledes og hermed skabe adfærdsændring hos flere. Du binder yderpunkterne sammen ved at fokusere på de medarbejdere, der egentlig er neutrale og afventende.

PitStop 2: Forskellige medarbejdergrupper - forskellig adfærd

I denne workshop har vi fokus på, hvad der er på spil hos den enkelte – og hvilke reaktioner det kan give. Hvordan kan det være, at et ønske om ændret adfærd skaber modstand hos nogle? Og hvordan kan du som leder håndtere dette? 

PitStop 3: Brug af strukturelle forhold som led i mobilisering af forandring

I workshoppen arbejder vi med en konkret model, der understreger, at du som leder skal arbejde med flere forhold, når du vil skabe adfærdsændring. Vi sætter herunder fokus på de strukturelle forhold, du også skal give opmærksomhed.

Alle PitStop afholdes hos CfL, Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København Ø.

 

Se tidligere PitStop herunder:

CfL-Undersøgelse: PitStop – om vækst

Emnet VÆKST blev taget op på et CfL-Klubhusmøde d. 27. januar 2015

Over tre PitStop vil vi komme nærmere på forskellige aspekter af VÆKST og blandt andet se på, hvordan man skaber en kultur, der orienterer sig mod vækst, kigge på forretningsmodeller og endelig på, hvordan du i din organisation kan skabe en strategi, der skaber grobund for vækst.

PitStop 1: Vækst via udvikling af virksomhedskulturen

Vi forsøger på PitStop at blive klogere på, hvordan man kan skabe en kultur i virksomheden, der orienterer sig mod at skabe vækst og nye muligheder for virksomheden. Der vil være fokus på, hvilke barrierer der kan være – hvilke greb man kan tage i anvendelse for at skabe en mere vækstorienteret kultur.

PitStop 2: Vækst via udvikling af forretningsmodeller

I dette PitStop går vi dybere ind i mulighederne for at skabe vækst ved at give forretningsmodellerne et serviceeftersyn. Vi vil se på disruption og innovation i forhold til jeres forretningsmodeller.

PitStop 3: Virksomhedens positionering og vækststrategier

I PitStop vil vi arbejde med klassiske teoretiske modeller fra Ansoff, Abell, Porter m.fl. Modellerne anvendes som prismer, der hjælper os til at blive klogere på, hvordan vi i vores organisationer kan skabe en strategi, der kan medvirke til at skabe grundlaget for vækst.