Stress og den inferiøre funktion

- en workshop for typeautoriserede

  • Pris Medlemmer: 4.500 kr. (ex. moms) / Andre: 5.000 kr. (ex. moms)
  • Varighed7. april 2016 kl. 9:00 – 17:00
  • Sted CfL

På workshoppen får du mulighed for at gå i dybden med den inferiøre funktion. Du får mulighed for at arbejde med dine egne præferencer, og du får samtidig nogle øvelser, som kan være inspiration i dit daglige professionelle virke. Samtidig er denne workshop selvfølgelig også en gylden chance for at møde ligesindede og diskutere nogle af dagligdagens udfordringer.

Hvis du kunne tænke dig

  • at undersøge og udforske din egen inferiøre funktion og den måde, den udtrykker sig på 
  • at blive klar over hvilke stressfaktorer, der typisk udløser din inferiøre funktion
  • at blive inspireret til at bruge nye vinkler i dit arbejde med typologien, så er workshoppen om stress og den inferiøre funktion noget for dig.

Vores mål med dagen er, at du

  • bliver inspireret og/eller eftertænksom gennem oplæg, øvelser og dialog med ligesindede
  • får uddybet dit kendskab til den inferiøre funktion og dens relationer til stress og udbrændthed og dermed får nye vinkler på din metode
  • får afprøvet og diskuteret metoder til at bringe den inferiøre funktion i spil i rådgivningssammenhænge.

Formen

Dagen vil forme sig som en workshop med øvelser og dialog. Vi tager udgangspunkt i hæftet In the Grip af Naomi Quenk samt handouts og øvelser udviklet specielt til temaet.

Underviser er Hafdis Thorsteinsdottir, CfL.

Tilmelding og deltagergebyr

Deltagergebyret er kr. 4.500 for medlemmer og kr. 5.000 for andre. Prisen er inklusive forplejning, materialer og et eksemplar af hæftet In the Grip, men eksklusive moms.