2019 er året, hvor CfL fejrer 30 år med testværktøjer. Jubilæumsåret er ved at rinde ud, men det modsatte er tilfældet for CfLs satsning på denne type forretning. Læs, hvad du kan forvente i det nye år.

Af Pia Fuglsang Bach, november 2019

30 år. Så længe har CfL været på markedet for testværktøjer, og det er noget af en bedrift i en tid, hvor disruption og digitalisering til stadighed truer eksisterende forretningsmodeller.

Hemmeligheden bag CfL-Testværktøjers solide placering på det boomende marked for rekrutterings- og udviklingstest er, at forretningen ikke står stille.

Den dag i dag er fundamentet forskningsbaseret, men holdet bag Jungiansk Typeindeks, Leadership Fokus Profile og alle de øvrige værktøjer har til stadighed formået at udvikle nye metoder, produkter og ydelser. Som Hafdis B. Thorsteinsdottir, Relations Manager i CfL, formulerer det:

”Vi har været her i 30 år. Det betyder, at vi har en solid erfaring, og at vi ved, hvad vi har med at gøre. Samtidigt bliver vi ved med at udvikle os og finde nye smarte veje for kunderne, uden at vi giver køb på vores kvalitet og vores etik.”

CfLs standhaftige insisteren på kvalitet og etik kommer til at spille en endnu større rolle fremover, men først de nye værditilbud.

1. Mere blended learning 

Overskriften lover, at CfL-Testværktøjer skruer op for digitaliseringen. Det sker mere præcist i form af blended learning, hvor flere certificeringer bringes i spil online.

Konkret bliver meget af teorimaterialet tilgængeligt i form af online-moduler, som man kan læse op på derhjemme. Træningen vil fortsat foregå på de fysiske kursusdage, men der vil værre færre af dem.

Man skal demonstrere, at man har forstået værktøjet og kan formidle det på en ordentlig måde.

Hafdis B. Thorsteinsdottir

Deltagerne skal ikke forvente, at de slipper nemmere om ved en certificering, men de kan bruge deres egen tid, når det passer ind i deres kalender, frem for at sidde i et kursuslokale.

”Vi fastholder en fysisk træning. Det gør vi af etiske og kvalitetsmæssige grunde. Man skal demonstrere, at man har forstået værktøjet og kan formidle det på en ordentlig måde,” siger Hafdis B. Thorsteinsdottir.

Jungiansk Typeindeks, JTI, eksisterer allerede nu som blended learning. Det er et forholdsvist teoritungt forløb, men kursusdagene er reduceret til tre mod tidligere fire dage med fysisk fremmøde.

JTI udvikles løbende. Noget af det nye er, at Teamkompasset - en metode der synliggør, hvordan de enkelte medlemmer i et ledelsesteam supplerer hinanden - nu er tilgængelig som online-rapport.   

2. Erhvervsrettet Testning for administrative

Erhvervsrettet Testning, ET, er CfLs grundforløb for dem, der ikke tidligere har arbejdet med testværktøjer, og som ikke har certificeringer fra hverken CfL eller andre steder.

ET eksisterer allerede nu som onlinekursus, men som noget nyt tilbyder CfL en kortere version målrettet administrativt personale. Den korte onlineversion fokuserer på udvalgte temaer såsom persondatalovgivningen og etik.

Sagen er, at det som regel er administrative medarbejdere, der står for håndteringen af links og testrapporter, når kunderne har udfyldt værktøjerne.

Initiativet skal rulles ud i det nye år, som tilbud til nye brugere. CfLs medlemsvirksomheder tilbydes naturligvis rabat, men i første omgang vil CfL dog tilbyde kurset gratis til faste kunder.  

”For CfL handler det ikke om en stor indtjening, men vi hjælper kunderne med at sikre, at deres administrative stab har viden om testværktøjer og etik,” siger Hafdis B. Thorsteinsdottir.

3. One stop shopping for rekrutteringsværktøjer

En af de helt store gevinster for brugerne i det nye år bliver, at kunderne kan skabe deres helt eget flow i certificeringen af CfLs egne rekrutteringsværktøjer. Det drejer sig om:

Ønsker man at blive certificereret i hele suiten af disse værktøjer, koster certificeringerne i størrelsesordenen 50.000 kr. Prisen i sig selv er måske ikke så skræmmende, men processen er langsommelig, så tiden er den store udfordring.

Det nye er, at hele pakken nu deles op i moduler, og at man kan stykke sin certificering sammen efter behov. Man kan altså tage dele af flowet eller hele flowet.

Hvis man vælger et helt flow, vil de fysiske kursdage blive reduceret til fire mod tidligere 10 dage.

CfLs one stop shopping vil blive udbudt i 2020, hvor du kommer til at høre meget mere om kombinationsmulighederne.

Retten til at blive glemt

Blended learning og andre nye initiativer ænder ikke ved, at CfL står stejlt på etikken og vil blive ved med at insistere på ordentlighed.

Da testværktøjer i midten af 80’erne blev moderne i Danmark, var markedet ren klondyke. Det er siden blevet professionaliseret, bl.a. takket være det arbejde, som Videncenter for Professionel Personvurdering, VPP, har stået for. CfL var en af medstifterne af VPP i 1996.

Læs også:  Hvorfor er du så anderledes?

Med gratis online-tests af tvivlsom kvalitet risikerer vi, at udviklingen ruller tilbage. Så meget desto vigtigere er det at kende både værdien og begrænsningen i testværktøjer.

Hafdis B. Thorsteinsdottir fremhæver to forhold:

Du er aldrig alvidende, når du arbejder med rekruttering og udviklingsværktøjer. En testperson har betroet dig et udfyldt spørgeskema, men det gør dig ikke til ekspert på personen, som du sidder over for. Værktøjerne danner kun ramme for et møde og en målrettet diskussion. Du skal altid have respekt for personens svar og holdning.  

Du skal have respekt for data, der aldrig må flyde frit i en virksomhed. En test er blevet til i en bestemt anledning, og den kan ikke hives frem til en MUS-samtale et år senere. Når rekrutteringen er slut, så skal data slettes, og de fysiske rapporter skal makuleres. Retten til at blive glemt er det centrale i persondataloven og GDPR.

Uagtet CfLs nye metoder, produkter og ydelser vil respekten for personen og respekten for data altid være de bærende etiske søjler i CfL’s certificeringer. Det kræver træning, feedback og uddannelsesdage.

Læs også:  Vis altid respekt for personen der tager testen