Færre kan se frem til yderligere personalegoder

Personalegoderapport fra Multidata og CfL viser, at landets virksomheder er blevet mere tilbageholdende med at skrue op for personalegoder til medarbejderne.

Fri telefon, forsikring, internetopkobling, sundhedsordninger og træningsmuligheder. Det er de seneste år blevet hverdag for medarbejdere i mange af landets virksomheder. Under højkonjunkturen, hvor der var stort fokus på rekruttering og fastholdelse af medarbejderne, steg omfanget af personalegoder hastigt, og det så ud til at fortsætte. Den udvikling har krisen imidlertid sat en stopper for. Det viser den nyeste Personalegoderapport, der er udarbejdet af Multidata og CfL.

Sidste Personalegoderapport blev udarbejdet i 2008, og da gik det stadig rigtig godt i det danske erhvervsliv.  "I rapporten fra 2008 havde 70 pct. af virksomhederne en forventning om, at de fremover ville udvide omfanget af personalegoder. I dag ser forventningerne noget anderledes ud. I dag forventer kun 30 pct. af virksomhederne at udvide personalegoderne," siger Stine Marott Normann, analytiker i Multidata.

Et andet tegn på at krisen har gjort sit indtog, ses i udbredelsen af de såkaldte fleksible personalegoder, hvor en medarbejder frit kan vælge mellem en række goder i stedet for løn.  "I 2008 forventede 30 pct. af virksomhederne, at de ville indføre fleksible personalegoder inden 2010, men sådan er det ikke gået. Vi kan konstatere, at niveauet er fuldstændig uændret i forhold til for to år siden. Krisen har simpelthen gjort det nødvendigt at være mere tilbageholdende," vurderer Stine Marott Normann.

"Virksomhederne mener dog stadig, at personalegoder er et vigtigt redskab til at tiltrække og fastholde medarbejdere, men der er skruet ned for ambitionerne, hvad angår personalegoder. Hvis der i det hele taget er penge til rådighed, synes det ofte mere oplagt at bruge dem til lønstigninger eller udvikling i stedet for personalegoder, og det er sandsynligvis årsagen til, at personalegoder er blevet nedprioriteret i den nuværende situation," vurderer Stine Marott Normann.

Der hvor man i løbet af de seneste fire år har kunnet konstatere en løbende stigning, er i de private sygeforsikringer. Hvor ca. 65 pct. af virksomhederne i 2008 havde en privat sygeforsikring, er det i år nu omkring 80 pct. af virksomhederne, der har tegnet private sygeforsikringer for deres medarbejdere. Næsten alle undersøgelsens virksomheder er dog private virksomheder, hvor tendensen til private sygeforsikringer er klart højere end på det offentlige arbejdsmarked.