Kære leder, god ledelse kræver mod

Lederen har en række muligheder inden for sit ledelsesrum til at udøve ledelse. Det er derfor væsentligt for lederen at klarlægge grænserne for ledelsesrummet for at udnytte det bedst muligt, så virksomhedens ressourcer anvendes til gavn for forretningen. Lederen kan i et vist omfang udforske og udvide sit ledelsesrum, fordi rammerne ikke ligger fast. Det kræver, at lederen har mod til at vove sig frem på banen og afsøge sine handlemuligheder. Gør lederen ikke det på grund af uro i maven og angsten for at gøre noget forkert, udvandes lederens rolle, og ledelsesrummet bliver mindre.

Lederen bør have kendskab til de juridiske spilleregler, som udgør de ydre rammer for udfoldelsen af ledelse. Kendskab til HR-juraen giver tryghed og mod til at fylde ledelsesrummet ud. De juridiske rammer og værktøjer er også nyttige for en leder, som kommer til kort med sine ledelsesfaglige værktøjer. Det kan være tilfældet, når der er alvorlige samarbejdsvanskeligheder, som kræver en advarsel. Med kendskab til HR-juraen bliver lederen i stand til at bruge de juridiske greb og sanktionsmuligheder.

Ofte glemmer virksomheden og lederen, at grundlaget for al personaleledelse er ansættelsesforholdet, og at værktøjskassen også burde indeholde et grundlæggende kendskab til HR-juraen, så lederen kender det juridiske grundlag og rammerne for udøvelsen af ledelse.

Revideret uddrag af artikel, HR-jura som ledelsesværktøj udkommet i HR JURA Magasinet nr. 7, 2015, skrevet af Nilgün Aydin. Download den fulde artikel kvit og frit i boksen til højre.