Kære leder, vær på forkant

Uddrag af artiklen af ”HR-jura som ledelsesværktøj” fra HR JURA magasinet nr. 7, 2015.  

Ofte begynder udfordringerne hos dig som leder, fx når medarbejderen har for stort fravær, ikke performer, ikke holder ferie, skal have en advarsel eller skal opsiges, så hvorfor ikke sætte ind og løse udfordringerne mest effektivt der. Dette forudsætter, at du kender din HR-jura i et omfang, der gør dig i stand til at håndtere HR-juraen i dagligdagen. Manglende viden koster dyrt, hvorfor det er vigtigt at komme på forkant med HR–juraen og tænke den tidligt ind i processen hos dig som leder. Det handler om at skabe en kultur i virksomheden, som forebygger problematiske personalesager, der eskalerer og bliver ressourcekrævende for lederen, HR-funktionen og hele organisationen - både menneskeligt, ledelsesmæssigt og økonomisk. Personaleledelse er herudover et følsomt emne, som ofte får stor mediebevågenhed. Med kendskab til HR-juraen kan du undgå, at virksomheden får negativ omtale for sin håndtering af medarbejderne, hvilket både kan skade virksomhedens image udadtil og indadtil.

At være på forkant betyder i særdeleshed, at du har viden om, at det i HR-juridisk sammenhæng er væsentligt at sikre sig dokumentation for...

Download den fulde artikel kvit og frit i boksen til højre.