Konkurrenceklausuler - hvornår gælder de?

I forbindelse med ophør af ansættelsesforhold opstår der ofte tvivl om, hvorvidt en klausul er virksom eller ej.

En konkurrenceklausul er en aftale, som begrænser en medarbejder i at deltage i konkurrerende virksomhed i en periode – typisk 1 år – efter fratrædelse fra virksomheden.

I forbindelse med ophør af et ansættelsesforhold opstår der ofte tvivl om, hvorvidt en konkurrenceklausul er virksom eller ej.

Det kan være hos den virksomhed, medarbejderen fratræder fra, men også hos den virksomhed, som måske overvejer at ansætte den pågældende.

Virksomhederne er ofte ikke opmærksomme på, at konkurrenceklausulen bortfalder automatisk, når medarbejderen opsiges, fordi den pågældendes stilling nedlægges, eller hvis ansættelsesforholdet har været kortvarigt.

Omvendt er medarbejdere, der har påtaget sig en konkurrenceklausul ofte ikke helt bevidste om, hvilke begrænsninger i adgangen til at søge nyt job, en klausul faktisk indebærer.

Med udgangspunkt i funktionærlovens § 18, der gælder for konkurrenceklausuler, indgået fra og med den 15. juni 1999, gennemgår vi her

  • de almindelige gyldighedsbetingelser for konkurrenceklausuler,
  • situationer med automatisk bortfald af konkurrenceklausuler, og
  • reglerne for opsigelse af konkurrenceklausuler

Gyldighedsbetingelser

En konkurrenceklausul er kun gyldig, hvis

  • medarbejderen er myndig,
  • er særligt betroet, dvs. ansat i et job, der giver kendskab til oplysninger, der i en konkurrencesituation kan anvendes til skade for virksomheden, og
  • klausulen og kompensation (svarende til mindst 50 % af lønnen på fratrædelses-tidspunktet) fremgår af en skriftlig kontrakt.

Bortfald

En konkurrenceklausul bortfalder automatisk, hvis

  • virksomheden opsiger ansættelsesforholdet, uden at medarbejderen selv har givet anledning til det, dvs. begrundet i virksomhedens forhold,
  • medarbejderen selv siger op, fordi virksomheden groft har misligholdt ansættel-sesforholdet, eller
  • ansættelsesforholdet ved fratrædelsen har varet i højst 3 måneder.

Ved bortfald af konkurrenceklausulen, skal virksomheden ikke betale kompensation, dvs. at også medarbejderens krav på engangsbeløbet bortfalder.

Eksempel

En virksomhed skærer på baggrund af et dalende salg ned i antallet af medarbejdere og opsiger en salgschef, der efter sin kontrakt er omfattet af en konkurrenceklausul. Da opsigelsen er begrundet i virksomhedens forhold, bortfalder konkurrenceklausulen automatisk, og medarbejderen har ikke krav på nogen kompensation (heller ikke engangsbeløbet).

Opsigelse

En konkurrenceklausul kan opsiges af virksomheden – både under og efter ansættelsen - med 1 måneds varsel til bortfald med udgangen af en måned. Medarbejderens krav på kompensation bortfalder tilsvarende.

Medarbejderen har dog altid krav på mindst 3 måneders kompensation (engangsbeløbet), ved fratrædelse inden 6 måneder efter, at klausulen er opsagt.

Eksempel

En medarbejder, der er omfattet af en konkurrenceklausul, opsiger i maj måned sin stilling til fratrædelse med udgangen af juli. Virksomheden mener ikke, at der er behov for at opretholde klausulen, og opsiger den derfor, straks man modtager opsigelsen. Da medarbejderen når at fratræde sin stilling inden 6 måneder efter, klausulen er opsagt, har den pågældende krav på engangsbeløbet, svarende til 3 måneders kompensation, med den sidste lønudbetaling.

Mere om konkurrenceklausuler

I de kommende udgaver af HR-juraNyt ser vi nærmere på reglerne for beregning af kompensation, på medarbejderens forpligtelse til at søge andet passende job, mens konkurrenceklausulen løber, samt på virksomhedens reaktionsmuligheder over for medarbejdere, der overtræder en klausul. Vi giver også en tjekliste for, hvad virksomheden bør huske, når en medarbejder med en konkurrenceklausul skal fratræde.

For yderligere information kontakt venligst HR Jura på telefon 70 23 00 22 eller på e-mail, hr-jura@cfl.dk.