Konkurrenceklausuler - hvad koster de?

Hvornår skal der betales kompensation, og hvordan beregnes den?

En konkurrenceklausul er en aftale, som begrænser en medarbejder i at deltage i konkurrerende virksomhed i en periode – typisk 1 år – efter fratrædelse fra virksomheden.

I sidste HR-juraNyt gennemgik vi de almindelige gyldighedsbetingelser for konkurrenceklausuler samt reglerne for bortfald eller opsigelse af klausuler.

Med udgangspunkt i funktionærlovens § 18, der gælder for konkurrenceklausuler, indgået fra og med den 15. juni 1999, gennemgår vi her

  • reglerne for beregning af kompensation og
  • medarbejderens pligt til at begrænse sit tab, så længe klausulen løber.

Kompensation

En konkurrenceklausul er kun gyldig, hvis der skriftligt er aftalt en kompensation, svarende til mindst 50 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet, for den periode efter fratrædelsen, klausulen er gældende.

Kompensationen beregnes af samtlige sædvanlige løndele, herunder pensionsbidrag, værdi af fri bil, bonus m.v. Beløbet beskattes som almindelig lønindtægt, men der beregnes ikke feriepenge.

Der betales månedsvis, dog forfalder kompensationen for de første 3 måneder som et engangsbeløb ved fratrædelsen.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at er medarbejderen opsagt begrundet i virksomhedens forhold, bortfalder klausulen, og der skal ikke betales kompensation – heller ikke engangsbeløb.

Har virksomheden opsagt en konkurrenceklausul, bortfalder medarbejderens krav på kompensation samtidig med klausulen. Medarbejderen har dog altid krav på mindst 3 måneders kompensation – engangsbeløbet – såfremt medarbejderen fratræder inden 6 måneder efter, at klausulen er opsagt.

Modregning

I kompensationen kan modregnes medarbejderens indtægter fra andet passende arbejde. Dog kan der ikke modregnes i engangsbeløbet.

Passende arbejde er kun arbejde inden for medarbejderens faglige område, eller det område, medarbejderen er uddannet til eller har haft beskæftigelse indenfor. Indtægter, der stammer fra anden beskæftigelse, kan ikke modregnes.

Tabsbegrænsningspligten

En medarbejder, der modtager kompensation for en konkurrenceklausul, har pligt til at begrænse sit – og dermed virksomhedens tab – i den periode, klausulen er gældende. Det betyder, at medarbejderen skal søge anden passende beskæftigelse inden for sit faglige område eller det område, den pågældende er uddannet til eller har haft beskæftigelse indenfor.

Opfylder medarbejderen ikke sin tabsbegrænsningspligt, fx fordi den pågældende vælger at starte selvstændig virksomhed frem for at søge lønnet beskæftigelse, bortfalder retten til kompensation ud over engangsbeløbet.

Mere om konkurrenceklausuler

I den kommende udgave af HR-juraNyt ser vi nærmere på virksomhedens reaktionsmuligheder over for medarbejdere, der overtræder en klausul. Vi giver også en tjekliste for, hvad virksomheden bør huske, når en medarbejder med en konkurrenceklausul skal fratræde.

For yderligere informatin kontakt venligst HR Jura på telefon 70 23 00 22 eller på e-mail, hr-jura@cfl.dk.