Konkurrenceklausuler - hvad sker der ved fratrædelse?

Hvad skal virksomheden være opmærksom på, og hvad sker der, hvis medarbejderen overtræder klausulen?

I de to seneste numre af HR-juraNyt har vi gennemgået de almindelige gyldighedsbetingelser samt reglerne for ophør af og kompensation for konkurrencekausuler.

Med udgangspunkt i funktionærlovens § 18, der gælder for konkurrenceklausuler, indgået fra og med den 15. juni 1999, gennemgår vi her

  • En tjekliste for, hvad virksomheden bør være opmærksom på, hvis en fratrædende medarbejder har en konkurrenceklausul.
  • Virksomhedens reaktionsmuligheder, hvis medarbejderen overtræder klausulen.

Tjekliste ved fratrædelse

  • Læs klausulen
  • Hvornår er klausulen indgået?

Der gælder særlige regler for klausuler, indgået før den 15. juni 1999.

  • Hvor længe har medarbejderen været ansat?

For ansættelser fra 0-3 måneder bortfalder klausulen automatisk. For ansættelser fra 3-6 måneder kan klausulen højst gøres gældende i 6 måneder.

  • Hvorfor fratræder medarbejderen?

Ved opsigelse begrundet i virksomhedens forhold bortfalder klausulen, og der skal ikke betales kompensation.

  • Skal klausulen opsiges?

Hvad er virksomhedens beskyttelsesbehov, og hvad skal medarbejderen lave fremover?

  • Skal der udbetales kompensation?
  • Indskærp medarbejderens pligt til at søge anden passende beskæftigelse, hvis der skal betales kompensation, og følg op efterfølgende.
  • Er der grund til at tro, at medarbejderen vil overtræde klausulen?

Reaktionsmuligheder ved overtrædelse

Overtræder en medarbejder sin konkurrenceklausul, og ønsker virksomheden fortsat at håndhæve klausulen, bør der reageres med det samme.

Såfremt virksomheden allerede inden ansættelsesforholdets ophør kan konstatere, at medarbejderen agter at tage konkurrerende beskæftigelse efter fratrædelsen, kan der i visse tilfælde være grundlag for en øjeblikkelig ophævelse af ansættelsesforholdet.

Konkurrenceklausuler indeholder som oftest en bestemmelse om, at medarbejderen ved overtrædelse skal betale en konventionalbod, dvs. et på forhånd fastsat erstatning, til virksomheden. Størrelsen af boden varierer, men svarer ofte til mellem ½ og 1 helt års løn.

Herudover kan medarbejderen blive pålagt at betale yderligere erstatning efter dansk rets almindelige regler.

Ved overtrædelse af en konkurrenceklausul har virksomheden under visse betingelser endvidere mulighed for at få nedlagt et fogedforbud, der forhindrer, at medarbejderen påbegynder eller fortsætter den konkurrerende beskæftigelse.

CfL anbefaler, at virksomheden straks søger advokatbistand, hvis en medarbejder overtræder eller agter at overtræde sin konkurrenceklausul.

Læs de to tidligere artikler i serien om konkurrenceklausuler:

For yderligere information kontakt venligst HR Jura på telefon 70 23 00 22 eller på e-mail, hr-jura@cfl.dk.