Ny markedsføringslov

27.06.2017

Henviser I til markedsføringslovens regler om erhvervshemmeligheder i jeres ansættelseskontrakter eller i personalehåndbogen?

I så fald bør I nu opdatere jeres formuleringer i overensstemmelse med den nye markedsføringslov, som træder i kraft den 1. juli 2017.

I den hidtidige markedsføringslov kunne man finde forbuddet mod uretmæssig brug af ‎erhvervshemmeligheder i § 19. I den nye markedsføringslov skifter bestemmelsen paragrafnummer til § 23. Der er ikke tilsigtet indholdsmæssige ændringer af forbuddet. Sprogligt justeres indholdet dog, idet betegnelsen ”virksomhed” erstattes af ”erhvervsdrivende”.

Markedsføringslovens regler om uretmæssig brug af erhvervshemmeligheder er alment gældende og kræver ikke særlig aftale i ansættelseskontrakten.

Såfremt man alligevel henviser til markedsføringslovens regler om erhvervshemmeligheder i ansættelseskontrakten, kan man med fordel nøjes med at henvise generelt til reglerne uden angivelse af paragrafnummer. I så fald undgår man at skulle opdatere ansættelseskontrakterne, når bestemmelsen ændrer paragrafnummer.

 

Den nye markedsføringslov kan findes her