Nye regler for G-dage

27.06.2017

Beskæftigelsesministeren har udstedt en ny bekendtgørelse vedrørende betaling af G-dage (dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag).

For opsigelser, der finder sted den 1. juli 2017 og senere, skal virksomheden fremover betale 2 G-dage i alle typer af ansættelsesforhold, uanset hvor længe personen har været ansat.

De hidtidge regler, hvorefter der skal udbetales 3 G-dage for ansættelser på 3 måneder og derover og 1 G-dag for ansættelser af under 3 måneder ansættelse, er således opævet.

Øvrige betingelser for udbetaling af G-dage er uændrede.

Du finder den nye bekendtgørelse her og den tilhørende vejledning her