Det aktuelle innovationsdilemma

Af Jesper Bubandt Toft

Virksomhederne står lige nu med et todelt innovationsfokus, og det kan være svært at holde tungen lige i munden.

På den ene side har vi gennem lang tid set innovationsafdelinger starte op med ambitionen om at skabe stærk innovation. Nye produkter, nye serviceydelser og nye metoder at gå til markedet på. Disse afdelinger er blevet spist indefra af driften, eller de er døde i forsøget på at komme ind i virksomhederne udefra. Levetiden for sådan en innovationsafdeling er gennemsnitligt – lidt højt sat - to år.

På den anden side er der i rigtig mange organisationer et meget stærkt fokus på optimering og fejlretning. Lean er blevet en standard, som bliver brugt til at optimere processer og procedurer, ofte med fejl eller mangler som udgangspunktet. Lean ses næsten som en innovationsmetode i sig selv.

Mangler innovationshøjde

Begge tilgange viser, at virksomhederne mangler innovationshøjde. Det vil sige evnen til at udvikle og kvalificere gode ideer, der også er innovative.

Samtidig flytter forretningsmodellerne sig. Fokus er gået fra produkt til kunde, og dernæst fra kundefokus til fokus på i samarbejde med andre aktører at løse aktuelle problemer. Virksomhederne får en ny rolle her – rollen som problemopdager og arrangør.

Nye innovationstendenser

Der er to nye innovationstendenser, som virksomheder skal lære at navigere i er: Ledelsesdrevet innovation og Wicked problems. Tendenser som i langt højere grad inddrager ledelsen og andre aktører end de sædvanlige.

Ledelsesdrevet innovation

Når vi arbejder med ledelsesdrevet innovation, er vi helt tæt på den ledelsesmæssige hverdag. I et kort, planlagt og velvalgt tidsrum fjerner vi fokus fra driften for at blive bedre, for ledelsesmæssigt at sikre, at der sker innovation.

CfLs anbefalinger til, hvad du skal gøre:

  • Tag en pause og fokuser på konkrete problemer, der hvor I er bagud i forhold til jeres ønsker
  • Brug en struktureret proces til at involvere de relevante medarbejdere og stakeholders til at finde løsninger
  • Tænkt stort, start småt og skaler hurtigt
  • Smid det ud, som ikke virker – vær konsekvente

Wicked problems

Wicked problems opstår, når organisationen står overfor et problem, hvor løsningen er ukendt, og hvor vi ved, at vi ikke kan løse problemet alene. Det er der, hvor fremtidens forretning ligger - og det kræver irriterende meget samarbejde.

CfLs anbefalinger til, hvad du skal gøre:

  • Skab en god problemforståelse fra starten af, og se potentialet
  • Saml de rigtige aktører; de som har noget på spil, de der er til at stole på og dem, der er til at arbejde sammen med
  • Opgiv ideen om kontrol. Når I løser noget sammen, er ingen i kontrol
  • Udvikl forskellige løsningsplatforme indenfor hele interessentkredsen

Den gode nyhed er at de to innovative tilgange spiller sammen. Godt samarbejde kræver, at I er knivskarpe i processerne og at I er i stand til at lægge nyt ind. Arbejdet med ledelsesdrevet innovation giver ligeledes inspiration til at finde de ”wicked” problemer. Det er vigtigt, at I skelner mellem tilgangene, og at I har fokus på både nye ideer og optimering. Herved hæver I jer til nye innovationshøjder og undgår at falde i fælden med at vælge enten ”innovationsafdelingen” eller ”LEAN”, som svar på jeres innovationsønsker.