Instruktørens ord om Ledelseskommunikation

Ledelseskommunikation - dit personlige lederbrand.

Af Ruth Znaider, fagchef, CfL - Instruktør på kurset Ledelseskommunikation

Når jeg tænker på de mange deltagere, der indtil nu har været igennem dette kursus, fornemmer jeg hvordan ledelseskommunikation alt for ofte opfattes som noget implicit i lederrollen og ikke italesættes som en disciplin i sig selv. Deltagerne bliver generelt forbavset over, hvor meget fokus en kvalificeret ledelseskommunikation kræver, og hvor vigtigt det er.

En anden ting, der springer i øjnene på kurset er, hvor overraskede lederne ofte bliver over at erfare, hvor stor en del af kommunikationsprocessen deres egen personlighed, behov og præferencer udgør. CfLs kursus i ledelseskommunikation er derfor også en opdagelsesrejse i dine egne kompetencer, hvor du bliver bevidst om, hvordan du gennem målrettet ledelseskommunikation er med til at sikre den røde tråd, det fælles sprog og den fælles tilgang til virksomhedens mål og opgaver.

Når du stiller skarpt på din ledelseskommunikation skærper du din lederrolle og gør dig selv til en tydelig ledestjerne ikke alene for dine medarbejdere, men for virksomheden i det hele taget. Som leder er du med til at virkeliggøre virksomhedens brand, og jo stærkere du selv bliver som brand, jo mere energi og innovationskraft kan du frisætte hos dine medarbejdere.

Lederkommunikationen ikke alene en disciplin, men et konkret ledelsesansvar, du som leder må tage på dig. Det gør du først og fremmest ved at sætte det på din dagsorden!