Tør du give slip på beslutningsmagten?

Kommentaren har været bragt i Børsen Ledelse i juni 2019

Her er hovedkonklusionerne fra CfL-Undersøgelse om nye organisationsformer fra marts 2019.

Af Michael Tolstrup, seniorrådgiver i CfL

Ifølge en ny undersøgelse fra Center for Ledelse (CfL) om organisering, skaber den stigende mængde af organisationsændringer ikke bedre resultater.

Så længe der blot er tale om at flytte ansvaret rundt mellem lederne, ændre lidt i antal lederlag, slå afdelinger og teams sammen eller det modsatte, er det oftest gode spildte kræfter.

Til gengæld peger undersøgelsen på, at hvis der ændres i, hvem der må træffe beslutninger – altså ændringer i de mere grundlæggende principper – så er billedet anderledes positivt. 

Organisationer hvor beslutningstagning er distribueret ud til de medarbejdere, der sidder med området, viser stigende resultatudvikling inden for de seneste 3 år (CfL undersøgelse, marts 2019). Omvendt forholder det sig med de organisationer, hvor det primært er lederen, der træffer beslutninger indenfor eget ansvarsråde. Her viser tallene et faldende resultat over tre år. 

Læs hele artiklen i Børsen Ledelse. Det kræver login.

Læs også: Tør du give slip på magten, æren og organisationen?