Er ledelsesstilen en hindring for lederens og gruppens præstationer?

Toppræstationer starter med kompetent ledelse. Evner lederen at motivere og kommunikere klart med medarbejderne som individer og som grupper, er alle parter nemlig et stort skridt nærmere succes.

Derfor er det vigtigt, at lederen først er i stand til at diagnosticere medarbejdernes og gruppens kompetencer og derefter ikke mindst møde hver enkelt medarbejder i øjenhøjde, når der skal gives feedback, eller nye mål og opgaver skal kommunikeres. Ellers risikerer lederen ikke bare, at medarbejderne eller afdelingen ikke præsterer optimalt, men også at han eller hun får dårlige evalueringer og ikke selv lever op til virksomhedens forventninger.

Her er såvel Leadership Equity Assessment (LEA) som Situationsbestemt Ledelse II to brugbare ledelsesværktøjer, der hjælper lederen til at udvikle sine lederegenskaber og skabe succes for sig selv og medarbejderne.

Mens LEA i høj grad hjælper med at skabe overblik over kompetencer og identificere indsats-områder, sætter Situationsbestemt Ledelse II fokus på lederens ledelsesstil, og hvordan den kan tilpasses til forskellige situationer og medarbejdere.

Mange ledere evner nemlig ikke i tilstrækkeligt omfang at veksle mellem forskellige stile. Det skaber forhindringer for optimale præstationer, da leder og medarbejder for eksempel risikerer at tale forbi hinanden. Forkert ledelsesstil kan også medføre, at lederen ikke er i stand til at motivere medarbejderteamet.

Situationsbestemt Ledelse II er således et meget konkret værktøj, der ved at synliggøre betyd-ningen af at kunne tilpasse ledelsesstilen er med til at udvikle lederen. Derved skabes der mere optimale betingelser for præstationer på et højt niveau hos den enkelte medarbejder, i afdelin-gen og ikke mindst hos lederen selv.