Forebyggende ledelse hindrer ubehaglige overraskelser

Som leder kan du øge produktiviteten ved at løse problemerne i deres spæde begyndelse i stedet for at bruge kræfterne på at slukke ildebrande.

I en tid med fokus på produktivitet og et marked, der efterspørger ”high performance”, er der ganske meget at hente med ”forebyggende ledelse”. Forebyggende på samme måde som i forebyggende vedligehold, hvor du kører din bil til service, før den bryder sammen. Betegnelsen står i kontrast til ”korrigerende ledelse”, hvor der først udøves ledelse, når noget er gået skævt. Det kan f.eks. være, når den lille usikkerhed i maven er blevet ignoreret længe nok til, at problemet springer ud som en ubehagelig overraskelse, der punkterer produktiviteten.

Tag problemerne i starten

Den forebyggende leder er opmærksom og tager problemerne mens de er små. Den forebyggende leder laver aftaler, hvor der – med respekt for ledelsesstilen – er særlig fokus på tiden lige efter, at en opgave er blevet uddelegeret. Specielt i uprøvede opgaver, som er nye for både leder og medarbejder, skal der være aftalt et dialogrum for at kunne afstemme nye forventninger, der opstår som en følge af den fælles læring. Det tager tid, men det tager mindre tid end oprydning efter en større eller mindre katastrofe, der kunne være undgået.

Øger produktiviteten

Den forebyggende leder sikrer også, at de samlede rammer er kendte – såvel performance- som adfærdsmæssigt. Hvis ikke rammerne er utvetydigt klare, så er det umuligt at påpege, hvornår en medarbejder er gået over stregen! Gode og eksplicitte rammer er altså med til at gøre det let for den forebyggende leder at gribe ind, værdsætte, udøve feedback og lejlighedsvis anbefale bedre løsninger.

Forebyggende ledelse øger produktiviteten for alle ledere, og i særdeleshed for dem uden formelt personaleansvar. De sidder som regel med lånte ressourcer og har derfor kun i begrænset omfang adgang til de redskaber, der skal anvendes, når der skal rettes op på eventuelle skader.