HR-direktør: Her er det vigtigste, vi har lært af personlighedstests

Som HR-direktør i energikoncernen Verdo har Margrete Larsen introduceret personlighedstests til sin organisation.

Hun har set, hvordan testværktøjerne styrker både rekruttering og medarbejderudvikling. Hun har oplevet, hvordan personlighedstests øger medarbejdernes selvbevidsthed og derigennem deres evne til at forstå hinanden. Hun har set, hvordan kolleger er blevet bedre til at samarbejde.

Hun kender også de faldgruber, der er, når virksomheder begynder arbejdet med personlighedstests.

I den her artikel fortæller hun om de vigtigste erfaringer, hun har gjort sig i forhold til at introducere personlighedstests til en større organisation.

Det var mit ønske at øge kvaliteten af vores ansættelsesproces

Fejlrekruttering er rigtigt dyrt og omkostningstungt. Vi skal ikke kun ansætte på vores mavefornemmelse. Derfor begyndte vi at anvende personlighedstests. Egentlig kan jeg ikke særligt godt lide ordet “test”. Det er jo ikke en test.  Du kan ikke dumpe. Det er et redskab, som indgår i processen til at finde det bedste match. Hvis eksempelvis vi skal besætte en salgsposition, og testen viser, at du er introvert og bedst kan lide at nørkle med tingene for dig selv, så er en salgsstilling måske  ikke den rigtige til dig. Vi skal hvert fald forholde os til, om vi gensidigt tror på, at samarbejdet kan blive en succes. Det er det, som personlighedstesten hjælper os med at finde ud af.

Vi har stort set ikke oplevet, at nogen nægtede at tage en personlighedstest

Hvert fald ikke i forhold til rekruttering. I dag, når folk søger et arbejde, er det mere accepteret, at en personlighedstest kan være en del af processen. Det er nok internt, at vi har oplevet modstand. For nogle medarbejdere kan det godt være en grænseoverskridende oplevelse at skulle åbne sig op på den måde, som en personlighedstest indebærer. Det kan godt virke som om, at man skal blotlægge sider af sig selv, som kan opleves  meget private. Derfor er det enormt vigtigt at gøre det helt klart overfor vores medarbejdere, hvad vi bruger personlighedstestene til. Hvad formålet er med de her testværktøjer. At det handler om at udvikle det enkelte menneske og styrke vores evne til at samarbejde. Og at det aldrig er formålet at finde svage led eller dumpe nogen. Vi har arbejdet med personlighedstest i flere år, men det er stadigvæk noget, vi gør meget ud af at fortælle. Især når vi laver tests i en afdeling, som ikke tidligere har prøvet værktøjerne.

Det er okay at sidde til et møde og ikke sige så meget

Det er også okay at have behov for at snakke meget. Vi bruger personlighedstests til at sætte ord på nogle af de her ting, som ellers kan ulme under overfladen. At nogle er ekstroverte, imens andre er introverte. Og det er bare et eksempel. Fordi et testresultat viser noget, betyder det ikke, at vi ikke kan udvikle os. Nogle skal måske være opmærksomme på, om de stjæler for meget af taletiden til møderne. Men vi bruger aldrig resultaterne fra personlighedstests til at banke nogen oven i hovedet.

Noget af det fedeste ved personlighedstest

Det er den måde, at testværktøjerne øger forståelsen og tolerancen mellem kolleger. Der opstår en langt større forståelse for det her med, at vi som virksomhed har brug for forskellige profiler. Og det er okay, at alle ikke er ligesom mig, og okay at jeg ikke er ligesom alle andre.

Vi oplever så mange fordele af at arbejde med personlighedstests

Helt grundlæggende øger det jo kvaliteten af flere af vores vigtigste processer. I forhold til rekruttering kan vi se, at personlighedstests hjælper os med at nedbringe antallet af fejlansættelser. Og så er det et enormt værdifuldt udviklingsredskab. Vi får mere ud af det talent, vi har. Vi bliver bedre til at arbejde sammen og sammensætte teams, der fungerer optimalt. Vi øger vidensniveauet og selvindsigten hos den enkelte medarbejder. Og så bliver det legalt at tale om nogle af de udfordringer, der helt naturligt er på en arbejdsplads, som ellers kan være svære at snakke om eller få op til overfladen.

Mange flere i organisationen taler HR-sprog

Det er en af de ting, vi oplever som følge af vores arbejde med personlighedstest. Indførelsen af personlighedstest har også professionaliseret HR’s position i virksomheden. Som HR-afdeling lærer vi en hel masse om forretningen. Det gør, at vi kan agere mere som en business partner i stedet for “kun” at varetage en administrativ rolle.

Om Verdo

Energikoncern

Specialiseret i at levere grønne energiløsninger

Har godt 500 ansatte. Cirka 60 pct. funktionærer og 40 pct. timelønnede.

Selvejende institution med hovedkvarter i Randers. Lokationer rundt omkring i Jylland og på Sjælland samt en række internationale lokationer.

Siden 2005 har Margrete Larsen været HR-direktør i Verdo


Hvilke testværktøjer anvender Verdo?

Verdo anvender en række af testværktøjer, som Center for Ledelse tilbyder.

Det drejer sig blandt andet om:

CfL-Personality Focus Profile – 12 Factor (BTB))

Personlighedstest som optimerer rekruttering og onboarding på leder- og funktionærniveau.

JTI (Jungiansk Typeindeks)

Testværktøj som øger forståelsen mellem kolleger. Styrker kvaliteten af samarbejde på arbejdspladsen.

CfL-Ability Focus Profiles (EFP)

Vurderer evner og færdigheder hos kandidater.

Karrieremodellen

Skaber og styrker medarbejderes karrieremuligheder.