Kan du motivere dine medarbejdere til toppræstationer?

Hver enkelt medarbejders præstation har direkte indvirkning på resultatet af en bestemt opgave, der i sidste ende påvirker virksomhedens bundlinje.

Det er derfor vigtigt at sikre, at alle medarbejdere har de rette forudsætninger for at løse opgaven.

For at sikre toppræstationer kræver det ikke bare de rette kompetencer, for hvis medarbejderne ikke er motiverede for en bestemt opgave, vil de have vanskeligt ved at yde deres bedste. Derfor er det afgørende, at lederen ud over kendskab til den enkelte medarbejders faglige evner også har indsigt i, hvilke arbejdsopgaver der får det bedste frem i de ansatte.

Kun på den måde er lederen i stand til effektivt at rydde forhindringer for gode præstationer af vejen og finde frem til, hvor virksomheden får mest glæde af hver enkelt medarbejder.

Derfor er ledelsesværktøjet Situationsbestemt Ledelse II et velegnet redskab til at fremme toppræstationer i virksomheden. Værktøjet afdækker nemlig den enkelte medarbejders kompetencer og motivation i forhold til en specifik arbejdsopgave. Det giver lederen værdifuld viden til at fordele arbejdet, så hverken manglende kompetencer eller demotiverende opgaver sætter en stopper for den gode præstation.  

Ud over at sikre bedre præstationer kan den rette motivation også være med til at øge effektiviteten og fastholde centrale medarbejdere i virksomheden. Samtidig er lederen på baggrund af værktøjet i stand til at identificere indsatsområder, hvor der enten er behov for at styrke medarbejderens kompetencer eller sikre større engagement for at forbedre evnen til at præstere.

I denne udvikling af medarbejderne kan Situationsbestemt Ledelse II med fordel anvendes til at stille skarpt på, hvordan lederen tilpasser sin ledelsesstil til den enkelte medarbejder. Det hjælper lederen med at omsætte den tilegnede viden til konkrete handlinger og en målrettet adfærd, der understøtter medarbejderens udvikling og præstationer og samtidig bidrager til, at lederen selv opnår succes.