Kombinationen af SLII® og Karrieremodellen™

SLII® fortæller os, at hvor godt en medarbejder er inde i en given opgave har betydning for, hvordan man som leder skal agere, og at vi derfor skal have opmærksomhed på, dosere hhv. instruktion og støtte ift. medarbejderens kompetenceniveau.

Ved at kombinere værktøjerne Situationsbestemt Ledelse® og Decision Dynamics’ Karrieremodel™, kan du blive bedre til at motivere og engagere dine medarbejdere i forhold til deres kompetenceniveau.

Med SLII® får du som leder indsigt i, hvordan du skal håndtere fordelingen af henholdsvis instruktion til og støtte af din medarbejder i løsningen af en given opgave. Derved kan du hele tiden agere ud fra din medarbejders kompetenceniveau.

Kombinerer du denne indsigt med den viden, du får gennem brugen af Decision Dynamics Karrieremodel™, om hvad der motiverer den enkelte medarbejder, får du en unik viden, der er uundværlig, når du skal lede andre i deres opgaveløsning.

Nedenfor har vi kombineret de to værktøjers perspektiver i en matrice, således at du kan få nogle nye vinkler på at motivere, engagere og fastholde dine gode medarbejdere.

KM_SLII