Har dit team de rette vilkår for at kunne opnå succes?

Præstationer kan løbende måles ud fra både nøgleresultater og medarbejderresultater. Til det formål er klassiske måleinstrumenter som henholdsvis budgetter, bundlinje og omsætning samt medarbejdertilfredshed velegnede.

Men fælles for disse er, at de er bagudskuende og ikke nødvendigvis ser på arbejdsprocesserne og de betingelser, der ligger til grund for præstationerne. 

Her kan procesmålingsværktøjet Leadership Equity Assessment (LEA) kaste lys over, hvilke specifikke faktorer i maskinrummet, der skal forbedres for at optimere virksomhedens eller de enkelte medarbejdergruppers præstationer.

Til forskel fra andre metoder giver LEA mulighed for løbende at tage temperaturen på gruppens forudsætninger for at skabe resultater. Helt konkret stiller værktøjet skarpt på 13 områder, der gennem forskning er bevist at have størst betydning for en medarbejdergruppes præstationer. Blandt de centrale punkter er blandt andet spørgsmål om innovation, feedback, indflydelse og respekt.

Således giver LEA overblik over gruppens potentialer og udfordringer. På den baggrund kan lederen løbende udvikle samspillet i gruppen, så eventuelle problemer løses, og hver enkelt medarbejder samt gruppen som helhed får udnyttet kompetencerne bedst muligt.

Det skaber ikke alene grundlag for at forbedre medarbejdernes trivsel og motivation, men giver samtidig leder og medarbejdere optimale vilkår for at gennemføre tiltag, som sikrer, at gruppen lever op til virksomhedens mål for eksempelvis omsætning, kundetilfredshed eller effektivitet.