Teammedlemmernes indbyrdes relationer skal fungere, hvis optimal performance skal opnås

Når teams har samarbejdsproblemer bliver fokus ofte rettet mod regler og roller, på at etablere et fællesskab, få styr på arbejdsdeling eller på at etablere åbne og tillidsfulde relationer medarbejderne imellem. Dette medfører at fokus på selve opgaven bliver mindre og risiko for lavere produktivitet opstår.

Begrænset forståelighed i teammedlemmernes relationer, kan være årsag til dårlig performance

Et team bestående af kompetente medarbejdere med masser af ressourcer og tydelige mål kan sammenlignes med et IT-system med toptunet hardware og opdaterede programmer – men spiller de enkelte dele ikke sammen fungerer det ikke optimalt.

Når et nyt team skal etablere sig, eller et gammelt team skal finde sig til rette efter organisationsændringer eller afskedigelser, vil det ofte ske med udgangspunkt i nogle specifikke mønstre. Så længe disse mønstre identificeres og bearbejdes, vil mere optimal samarbejde opnås.

Forbedre teamets resultater ved at have fokus på relationerne i teamet

Samarbejdet i high performance teams er præget af, at teammedlemmerne formår at:

  • inkludere hinanden i teamets opgaver og sociale samvær samt skabe en følelse af fællesskab og betydningsfuldhed.
  • afklare forventninger og roller, balancere styring og selvbestemmelse samt skabe en følelse af respekt og kompetence.
  • dele informationer om opgaver og relationer åbent, give ærlig og hensynsfuld feedback samt skabe en følelse af gensidig tillid og afholdthed.

Til at hjælpe konsulenten, lederen og teamet med at undersøge, hvor udfordringerne i teamets samspil ligger, udbyder CfL udviklingsværktøjet Element B.

Element B - et værktøj til forbedring af dit teams performance

Element B bidrager til teamets udvikling ved at måle den enkelte medarbejders måde at indgå i relationer på, og på denne baggrund kan teammedlemmerne ved hjælp af et fælles sprog tale om foretrukne måder at samarbejde på, hvornår dette samarbejde fungerer eller ikke fungerer, samt hvordan der kan skabes den forståelse og fleksibilitet i teamet, der skal til for at lykkes med opgaveløsningen.

Værktøjet har i årtier hjulpet ledere og medarbejdere til bedre at forstå sig selv, hinanden og deres gruppedynamik - og gennem arbejdet med Element B forbedret såvel samarbejdsrelationer som produktivitet.

CfL har med stor succes brugt Element B-værktøjet til at arbejde med feedback i teams. Det er nemlig vores erfaring, at størstedelen af den feedback, der i det daglige bliver givet kollegialt omhandler konkrete problemstillinger såsom manglende overholdelse af deadlines, budgetter og aftaler, og sjældent om de mere grundlæggende frustrationer, der opstår i ethvert samarbejde - og som er en forudsætning for en høj teamperformance. Element B fungerer i denne sammenhæng som et fælles sprog for italesættelse af personlige præferencer og forskelle i måden at samarbejde på.

Element B-værktøjet omfatter såvel et velfunderet teori- og begrebsapparat som en effektiv metode og måleinstrument og kan både stå alene eller bruges som et supplement til andre værktøjer såsom JTI eller SLII.

Element B bør derfor overvejes som værktøj i udviklingskonsulentens værktøjskasse i arbejdet med teams, ledere og organisationer.