The Leadership Bridge® – En Ledelsesmetode

En leders fornemmeste opgave er blandt andet at udvikle og effektivisere medarbejderne, og det kræver en stor portion forståelse for medarbejdernes kompetencer og engagement. The Leadership Bridge® er en ledelsesmetode, der kombinerer SLII®-modellen og Jungiansk Typeindeks (JTI), hvilket skaber en øget forståelse for medarbejderne og egne lederegenskaber.

The Leadership Bridge® nuancerer brugen af Situationsbestemt Ledelse II ved at tage udgangspunkt i metodens 4 ledelsesstile og sammenkoble dem med JTIs forskellige typekoder. Situationsbestemt ledelse medvirker til, at du kan få indsigt i de enkelte medarbejderes kompetencer og med viden om deres temperamenter, kan du som leder opnå forståelse for hvordan forskelligheder blandt medarbejderne påvirker udførelsen af de enkelte arbejdsopgaver. Denne viden gør det således nemmere for dig at skræddersy ledelsesformen, så der opbygges en vellykket kommunikation og relation til den enkelte medarbejder.

Selvindsigt gør dig til en bedre leder

Ikke nok med at The Leadership Bridge® er en metode, der giver indblik i medarbejderne, den skaber ligeledes en forøget selvindsigt hos dig som leder. Ledere der er bevidste om deres egen type, er i højere grad i stand til at anvende SLII® i situationer hvor der opstår udfordringer med medarbejderne. Denne bevidsthed kan hjælpe til at udvikle dine ledelsesfærdigheder og ikke mindst udvikle medarbejderne, idet din individuelle ledelsesstil skærpes ud fra de behov der opstår. Det kan formuleres således: ”Effektive ledere opfylder forskellige medarbejderes forskellige behov og den enkelte medarbejders forskellige behov.”

Meningen med denne metode er derfor ikke, at du skal lave om på sig selv - hverken som person eller som leder. Metoden giver dig dog mulighed for, at få belyst hvilke forcer og hvilke udviklingsområder du har i din ledelsesstil. The Leadership Bridge® er derfor en metode hvorpå du kan opnå en mere helstøbt ledelsesstil, og hvor effektivitet øges idet der opstår et match imellem din ledelsesstil, udvikling af dine medarbejders potentiale og organisationens behov.